Vatn og straum hamn

Ved enkelte av kaiene vil du ha tilgang til vatn og straum. 

Kva kostar det?

Ferskvatn og straum ved hamn 2020: Gjeld alle kaier der Herøy kommune leverer slike tenester.
Ferskvatn og straum ved hamn 2020:
Type Pris u/moms
Ferskvatn Kr. 16,- pr. m3
Straum Kr. 1,70 pr. kWh
Leige av transformator Kr. 200,- pr døgn
  • Effektavgift vert fakturert etter faktisk kostnad.

 

For levering av tenester utanom ordinær arbeidstid kjem følgjande kostnad i tillegg til leveransen:

Ferskvatn og straum ved hamn - tillegg utanom ordinær arbeidstid 2019
Tid Pris u/moms pr. gong
Kl. 16.00-21.00 måndag -fredag Kr. 1 000,-
Kl. 21.00-08.00 måndag - fredag Kr. 1 850,-
Laurdag, søndag og andre heilagdagar Kr. 1 850,-

Kontakt

Torger Kvalsund
driftsingeniør anlegg og drift
E-post
Mobil 901 56 347
Teknisk vakt
Telefon 992 10 001