Etablerarprøva

For å få serveringsløyve må dagleg leiar av verksemder som har eller søkjer slikt serveringsløyve, ha bestått etablerarprøva.

Herøy kommune har avtale om at slik prøve kan takast på Hareid. Informasjonen om prøva finn du derfor på Hareid kommune sine nettsider.

 

NB! 

Til informasjon 13.03.2020:

Ressurssenteret er stengt inntil vidare. Det vert derfor heller ikkje høve til å ta Etablerar- og Kunnskapsprøver inntil vidare.