Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve å sjå om der er andre ledige stillingar i Herøy på NAV sine nettsider.

Ingeniør

Herøy kommune ynskjer å legge til rette for vekst og utvikling. Ein utviklingsorientert organisasjon som spelar på lag med næringslivet og lokalsamfunnet er ein av suksessfaktorane for å oppnå dette.

Planleggar

Herøy kommune ynskjer å legge til rette for vekst og utvikling. Ein utviklingsorientert organisasjon som spelar på lag med næringslivet og lokalsamfunnet er ein av suksessfaktorane for å oppnå dette.

 

Natur

Bu - og habiliteringsavdelinga har ledig vikariat som miljøterapeut på Toftetun/Myklebusttun, med muligheit for fast stilling. Stillinga er ledig frå d.d. til 06.02.2020.

Det er ledig to fastlegeheimlar med 750 listepasientar kvar ved Herøy legesenter.

I Herøy kommune er det viktig for oss å vise respekt, ha tillit og fremje samhandling.  Kjerneverdiane skal hjelpe oss til å nå visjonen vår, «Herøy, ei båtlengd føre».

Utsiktsbilde Bergsøya med Eggesbønes i front

Sektor for helse og omsorg i Herøy kommune, består av fire avdelingar. Avdeling for tenestekoordinering, avdeling for pleie og omsorg, avdeling for barn, familie og helse og avdeling for bu- og habilitering. Avdelingsleiarane inngår i kommunalsjefen si leiargruppe i helse og omsorg, og er medlemar i kommunen sitt psykososiale kriseteam. Avdelingsleiar for barn, familie og helse er leiar for dette teamet.

Fysioteraputer har ei viktig rolle i rehabilitering

Det er ledig fast stilling i 93,33 % som fysioterapeut  ved Herøy fysikalske institutt frå 01.05.2019

Her kan du søkje jobb som tilkallingsvikar i Herøy kommune. Det er ingen søknadsfrist, du kan søkje når som helst i løpet av året.