Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve å sjå om der er andre ledige stillingar i Herøy på NAV sine nettsider.

Vi har no ei ledig stilling i PP-Tenesta i Herøy kommune. Du skal kunne støtte barnehagar, grunnskular og vidaregåande skule i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Sakkunnig arbeid etter opplæringslova, samt tverrfagleg forebyggande arbeid.

Heimetenesta Ytre søkjer DEG som kollega til eit vikariat i 50%.

Vikariatet er ledig frå 10. Januar 2019 til 01.Februar 2020, med mogelegheit for forlenging.

Heimetenesta Ytre søkjer DEG som kollega til eit vikariat i 75%. Stillinga er i tredelt turnus.

Vikariatet er ledig frå 01.Februar 2019 til medio august 2020.

Heimetenesta Ytre søkjer DEG som kollega til eit vikariat i 50%. Stillinga er i tredelt turnus.

Vikariatet er ledig frå dags dato til 01.Desember 2019, med mogelegheit for forlenging.

Her kan du søkje jobb som tilkallingsvikar i Herøy kommune. Det er ingen søknadsfrist, du kan søkje når som helst i løpet av året.