Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve å sjå om der er andre ledige stillingar i Herøy på NAV sine nettsider.

Eggesbønes 0614-2028

Med atterhald om endeleg godkjenning,  er det frå  01.01.2019 ledig nyoppretta fast 100 % stilling som kommunepsykolog. Stillinga skal ha særskilt fokus på barn og unge.

Informasjon om kommunen finn du her.

medical-563427_1920

 

Det er ledig fastlegeheimel med 750 listepasientar ved Herøy legesenter. Heimelen er kombinert med kommunelegestilling inntil 7,5 t/veke.

Vi søkjer etter heimehjelp/praktisk bistand, til reingjering i heimen. Erfaring frå arbeid som heimehjelp er ein fordel. Det er ledig to stillingar på 50% kvar.

Stillinga er ei fast stilling, med arbeid på dagtid måndag til fredag.

Bu- og habiliteringsavdelinga har ledig vikariat som miljøterapeut på Toftestøvegen/Avlastinga, med muligheit for forlenging, frå 01.01.2019 til 01.01.2021.

 

Stillinga er ei kombinasjonsstilling med arbeid i 70 % vikariat som sjukepleiar/vernepleiar ved pleie og omsorg, seksjon blå og 10 % vikar ved Avdeling for pleie og omsorg.

Det er ledig 50% fast stilling for sjukepleiar ved pleie og omsorg, seksjon raud. Stillinga er ledig frå 17.01.19. og er ei turnusstilling med arbeid to av seks helgar.

Seksjon raud er lokalisert ved Herøy omsorgssenter, Eggesbønes.

Fiskarkona

 

Vil du bli vår nye kommunalsjef - i sektor for samfunnsutvikling?

Her kan du søkje jobb som tilkallingsvikar i Herøy kommune. Det er ingen søknadsfrist, du kan søkje når som helst i løpet av året.