Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve å sjå om der er andre ledige stillingar i Herøy på NAV sine nettsider.

Vi har ledig vikarstilling som sjukepleiar ved. Myrvåg omsorgssenter, seksjon B, frå 27.05.19.  Stillinga har f.t. tredelt turnus med arbeid to av seks helgar.

 

Vi har ledig stilling som leiande helsesjukepleiar i avdeling for barn, familie og helse.  Stillinga er eit engasjement ut 2020 med moglegheit for fast tilsetjing. Leiande helsesjukepleiar er leiar for førebyggjande seksjon og er ein del av leiargruppa til avdelingsleiar for barn, familie og helse.

Stillinga er fast ved legesentra i kommunen, og vil alternere mellom dei to legesentra, Herøy og Myrvåg.

Dersom du ynskjer å vere ein del av ei spanande og utviklingsorientert kommune på Sunnmøre, så nytt høve til å søkje på stillinga.

 

Barneverntenesta i Herøy og Vanylven har frå 01.01.2019 inngått eit interkommunalt samarbeid, der Herøy er vertskommune. Tenesta er organisert med team i kvar kommune.

Barneverntenesta i Herøy og Vanylven har frå 01.01.2019 inngått eit interkommunalt samarbeid, der Herøy er vertskommune. Tenesta er organisert med team i kvar kommune.

Barnevernteneste i Herøy og Vanylven har frå 01.01.2019 inngått eit interkommunalt samarbeid, der Herøy er vertskommune. Tenesta er organisert med team i kvar kommune.

Vi har ledig nyoppretta stilling som kommunepsykolog med særskilt fokus på barn og unge.

Herøy kommune har ein visjon om å vere ei båtlengd føre og ynskjer å gi eit betre og meir heilskapleg  tilbod til personar / familiar som står i fare for å utvikle helseproblem. Dette ynskjer ein å få til gjennom tiltak som er retta mot samfunnet, og mot enkeltindivid og grupper. Kommunepsykologane skal vere nøkkelpersonar i arbeidet med å styrke tidleg innsats og behandling for god psykisk helse for alle i kommunen.

Her kan du søkje jobb som tilkallingsvikar i Herøy kommune. Det er ingen søknadsfrist, du kan søkje når som helst i løpet av året.