Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve å sjå om der er andre ledige stillingar i Herøy på NAV sine nettsider.

Stokksund skule er ein skule for 1.-10. trinn, med ca. 140 elevar. Skulen har eit godt fagleg miljø, med fokus på trivsel og læring for alle.

Leikanger skule er ein skule for 1. – 7. årstrinn, og har ca. 68 elevar. Skulen ligg saman med Leikanger grendahus og barnehage. Skulen har eit nytt og moderne tilbygg. På skuleområdet er der kunstgrasbane, tribune, ballbinge og oppgradert leikeområde.

Stillinga er for tida på natt ved Myrvåg omsorgssenter, med arbeid to av seks helgar. Stillinga er ledig frå 01.03.19. 

Herøy kommune startar opp med prosjekt kvardagsrehabilitering våren 2019, og har no ledig ei prosjektstilling som ergoterapeut.

Herøy kommune startar opp med prosjektet kvardagsrehabilitering våren 2019, og har no ledig ei prosjektstilling i 80%.

Pleie og omsorgsavdelinga, for tida Heimetenestene i Ytre Herøy, søkjer etter tre nye medarbeidarar til arbeid hos brukar som treng døgnkontinuerleg pleie og tilsyn. Arbeidet skjer i privat heim med eigen base. Brukar har 1:1 bemanning. Du arbeider sjølvstendig og samarbeider nært både med familie og tverrfagleg i kommunen.

Her kan du søkje jobb som tilkallingsvikar i Herøy kommune. Det er ingen søknadsfrist, du kan søkje når som helst i løpet av året.