Informasjonskapslar og nettstatistikk

Nettredaktøren har det daglege ansvaret for Herøy kommune si behandling av personopplysningar på heroy.kommune.no

Nettstatistikk, informasjonskapslar og nettbasert behandling av personopplysningar

Nettredaktøren har det daglege ansvaret for Herøy kommune si behandling av personopplysningar på heroy.kommune.no

Logging

Opplysningar som vert samla inn i samband med drift av nettstad vert lagra på eigne serverar drifta av SSIKT. Nettstaden er levert av Acos og SSIKT er databehandlar.

Det er berre SSIKT og Herøy kommune som har tilgang til opplysningane som vert samla inn.

Webanalyse

Herøy kommune nyttar google analytics på nettstaden vår. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbetre og vidareutvikle informasjonstilbodet på nettstaden. Eksemplar på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstad brukarane kjem frå og kva nettleser som vert nytta.

Behandlingsgrunnlaget for dette er  personopplysningsloven § jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er å betre våre tenester.

Tilbakemeldingsfunksjon

Nedst i artiklane på nettstaden vår finn du ein funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fann informasjonen du lette etter, eller ikkje. Vi bruker denne funksjonen for å betre innhaldet på nettstaden. Bruker du denne funksjonen, vert det lagt igjen ein informasjonskapsel på datamaskinen din, denne kan ikkje brukast til å spore meldinga tilbake til deg.

Vi ber deg om ikkje å registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikkje er sikra (kryptert).

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er å betre våre tenester.

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som vert plassert på din datamaskin når du lastar ned ein nettside. Herøy kommune brukar ikkje informasjonskapslar til å generere statistikk, og vi kan dermed ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysingar som er nødvendig for å vareta en rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å få tenester på nettsida vår til å fungere.

Heimeside

.ASPXANONYMOUS

Informasjonskapsel nyttast av ASP.NET for å identifisera anonyme brukarar på sida.

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapsel nyttast av ASP.NET for å identifisera kvar enkelt brukar.

lang

Informasjonskapsel inneheldt språkinformasjon.

GodkjentCookies

Nyttast for å vite om brukaren har akseptert bruk av informasjonskapslar.

 

Google Analytics

__utma

Skiljer brukarar og brukarsesjonar.

__utmb

Brukast for å setje ny brukarsesjon/besøk.

__utmc

Interoperabilitet med urchin.js saman med __utmb.

__utmz

Lagrar trafikkjelda eller kampanjen som beskriv korleis brukaren nådde sida.

__utmv

Nyttast for å lagre data på besøksnivå. Lagast når tenesta nytter _setCustomVar-metoda.

 

Meir informasjon om google analytics

Skjema

Vi nyttar skjema levert frå Sem&Stenersen. Dei har informasjon om behandling av personopplysingar på sida for skjema.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § jf. som hovudregel  personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er å kunne behandle førespurnaden din raskast mogeleg og gi deg best mogeleg hjelp.