Brukarundersøkingar 2017

Herøy kommune har som målsetting å vere «ei båtlengd føre».Vi gjennomfører difor jamleg revisjonar og undersøkingar innanfor fleire tenesteområde.

Kvifor gjer vi det?

Dette vert gjort for å kontrollere og måle kvaliteten på dei tenestene kommunen leverer.  Tilbakemeldingane i undersøkinga vert analysert innafor respektive tenesteområde.

Resultat og konklusjon av analysearbeidet dannar i sin tur grunnlag for forbetringsprosessar og konkrete tiltak.

Brukarundersøkingar 2017:

Barnehageundersøkinga - foreldre og føresette (PDF, 213 kB)

 

Dagsenter 2017 - brukarundersøking (PDF, 90 kB)

Innbyggarundersøkinga 2017 (PDF, 6 MB)

Innbyggarundersøking 2017 - pårørande (PDF, 216 kB)

Innbyggarundersøking 2017 - tenesteområde (PDF, 185 kB)

Innbyggarundersøkinga 2017 - diagram landssnitt (PDF, 241 kB)

Kulturskuleundersøkinga 2017 (PDF, 212 kB)