Ambulerande røysting

Ambulerande røysting er til for røysteføre som grunna sjukdom eller uførleik har vanskar med å ta seg til førehandsrøysting eller ordinært vallokale.

Slik røysting kan skje i perioden 03.09.2019 - 06.09.2019. Frist for å be om slik røysting er sett til tysdag 03.09.2015 kl. 15.00. Gje beskjed på tlf. 70 08 13 00 om du ynskjer å røyste slik.