Føreløpige lister kommunevalet

Klikk for stort bilete

Her er dei foreløpige listene til kommunevalet 2019. Dei vil bli endeleg godkjent av valstyret.

No skal valstyret/valsekretariatet gå gjennom listene og kontrollere at dei oppfyller lovkrava. Det inneber mellom anna å sjekke at personane som står på listene er valbare til Herøy kommunestyre og sjekke underskriftene til parti/grupper som ikkje kan levere lister under dei forenkla reglane. I Herøy gjeld dette berre Folkelista.

Partia/gruppene kan trekke tilbake lista innan 23. april kl 12.

Alle som står på liste vil få melding frå kommunen om kva liste dei står på og korleis dei eventuelt kan be om fritak.

Det er valstyret som gir den endelege godkjenninga.

Listene: