Kven kan røyste?

Har du flytta?

Dersom du ikkje har mulegheit til å røyste i kommunen du er manntalsført i på valdagen(-ane), kan du førehandsrøyste i den kommunen du ynskjer.

Røysterett:

Er du norsk statsborgar, kan du røyste dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Er, eller har vore, registrert busett i Noreg i løpet av dei siste 10 åra før valdagen

Har du budd i utlandet i meir enn ti år må du søke om innføring i manntalet i den kommunen som du sist var folkeregistrert.