Røysting i heimen (Ambulerande røysting)

Vallova seier at veljarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje kan gje si røyst der det haldast førehandsrøysting, kan søkje om å få førehandsrøyste heime.

Når du ber om å få røyste heime må du gi ei grunngjeving for kvifor du må røyste heime. Skriv ikkje helseopplysningar i det du sender kommunen.

Fristen for å søkje om heimerøysting er sett til fredag 10.09.2021 kl. 10:00.

Fristen for røysting for veljarar i karantene/isolasjon er sett til valdagen måndag 13.09.2021 kl. 10:00.

Slik ber du om ambulerande røysting: