Maneno ~ app for born med dysleksi, ADHD og ulike lesevanskar.

Maneno ~ app for born med dysleksi, ADHD og ulike lesevanskar.

App-ikon Maneno med runde hjørner - Klikk for stort bilete

Kjenner du born mellom 8 og 12 år som har dysleksi, ADHD eller ulike lesevanskar? 


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) har no ein app som kan gjere lesing meir lystbetont, også for dei som har pleid å streva med lesing. Appen heiter Maneno. Alle born som er registrert som lånar hos NLB kan få gratis tilgong på appen. Les meir om appen her: 

https://www.nlb.no/tilbudet-vart/maneno