Jonsokbål: Torsdag er siste frist for å melde ifrå

Tilgjenge

Tilgjenge

Vi jobbar for at alle skal kunne bruke nett-tenestene våre. Støyter du på noko som bryt med krava til universell utforming, ønsker vi å høyre frå deg. 

Universell utforming dreier seg om at tenester skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. 

Krava til universell utforming av nettstadar har blitt skjerpa. Alle offentlege verksemder skal ha ei tilgjengelegheitserklæring på sine nettstadar. Erklæringa skal fortelje i kva grad nettstaden er universelt utforma. 

Dette gjer vi

I Herøy jobbar vi med universell utforming av nettstadane våre på fleire måtar:

  • teste nettstadane og lage tilgjengelegheitserklæringar for dei 
  • rette feil på nettstadane 
  • følge opp leverandørar når det gjeld feil vi ikkje kan rette sjølve 
  • informere om korleis innhaldet skal lagast for å vere tilgjengeleg for alle 
  • sjå til at framtidige innkjøp av nett-tenester sikrar universell utforming 

Vi ønsker å bli betre

  • Har du oppdaga feil eller manglar som gjeld universell utforming på nettstaden? 
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma? 
  • Har du innspel til korleis nettstaden kan forbetrast? 

Då ønsker vi at du kontaktar oss på denne adressa: postmottak@heroy.kommune.no

Takk for hjelpa!

Tilgjengelegheitserklæringar

Tilgjengelegheitserklæringa for heroy.kommune.no (hovudnettstad med underportalar) 

På fleire nettstadar vi eig eller brukar, ligg det lenker til eigne tilgjengelegheitserklæringar.

Erklæringar vi ikkje kan legge på enkelte nettstadar

Tilgjengelegheitserklæringa for Herøy kommune i eDialog.

Tilgjengelegheitserklæringa for Herøy kommune i Fiks bekymringsmelding.

Tilgjengelegheitserklæringa for innsynsportalen til Herøy kommune.

Tilgjengelegheitserklæringa for Herøy kommune i Vigilo.

Erklæringar for appar vi nyttar

Tilgjengelegheitserklæringa for Vigilo for iOS

Tilgjengelegheitserklæringa for Vigilo for Android