Tilgjenge

Vi jobbar for at alle skal kunne bruke denne nettstaden. Støyter du på noko som bryt med krava til universell utforming, ønsker vi å høyre frå deg. 

Universell utforming dreier seg om at tenester skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. 

Krava til universell utforming av nettstadar har blitt skjerpa. Frå 1. februar 2023 skal alle offentlege verksemder ha ei tilgjengelegheitserklæring på sine nettstadar. Erklæringa skal fortelje i kva grad nettstaden er universelt utforma. 

Dette gjer vi

I Herøy jobbar vi med universell utforming av nettstadane våre på fleire måtar:

  • teste nettstadane og lage tilgjengelegheitserklæringar for dei 
  • rette feil på nettstadane 
  • følge opp leverandørar når det gjeld feil vi ikkje kan rette sjølve 
  • informere om korleis innhaldet skal lagast for å vere tilgjengeleg for alle 
  • sjå til at framtidige innkjøp av nett-tenester sikrar universell utforming 

Her finn du tilgjengelegheitserklæringa for nettstaden heroy.kommune.no

Vi ønsker å bli betre

  • Har du oppdaga feil eller manglar som gjeld universell utforming på nettstaden? 
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma? 
  • Har du innspel til korleis nettstaden kan forbetrast? 

Då ønsker vi at du kontaktar oss på denne adressa: postmottak@heroy.kommune.no

Takk for hjelpa!