Tilsette i barnehagen

Personalet er stabilt og er opptatt av service til brukarane. Mange har lang erfaring og stor kompetanse frå barnehageyrket samt har vi yngre tilsette og vikarar som bidreg med nye innspel og kompetanse.

Tilsette Mariøna
Namn Stilling
Monica Kvalsund Styrar 60%, pedagog 40 %
May-Britt Ose Pedagogisk leiar 100%
Anja Petersen Assistent 90%
Ann-Kristin Teige Smådal Assistent 60%
Elise Stakkestad Stenersen Lærling 100 %
Melisa Rashed Assistent vikar
Tilsette Hakkebakken
Namn Stilling
Eli Myklebust Bøe Pedagogisk leiar 50%
Lone Seljeset Pedagogisk leiar 100%
Ingrid Warholm Fagarbeidar 60%
Janne Gjelseth Assistent 60 %
Stine Mari Raknes Assistent 50 %
Benedicte Storås Ekstra assistent 80 %
Ingrid Beate Hide Assistent vikar