Aktuelt

 • 29.11.2021 Kommunikasjonsavdelinga står bak årets julekalender som denne gong også vert ekstern til glede for alle herøyværingar. F.v: Iselin Nevstad Øvrelid og Thomas Teige Sporsheim som filmar alle videolukene. Videokalender frå Herøy kommune
  1. desember køyrer vi i gang ein adventskalender via intranett, nettsider og Facebook-sidene til Herøy kommune.
 • 29.11.2021 Innfører ikkje lokale forskrifter
  Kriseleiinga i Herøy kommune har hatt møte i dag måndag. Dette knytt til det pågåande utbrotet av covid-19. Konklusjonen er at ein ikkje innfører lokale forskrifter no, men vurderer...
 • 29.11.2021 Det er viktig at røykvarslaren fungerer! På tide å byte ut røykvarslarane?
  Røykvarslarar bør bytast ut etter 8–10 år. Har du sjekka kor gamle røykvarslarane dine er? Test røykvarslarane og byt batteri på Røykvarslardagen 1. desember.
 • 26.11.2021 Bilde frå synfaring i Parken, der ein har fått til eit flott område med klatrepark, leikeområde, grillhytte, gapahuk, akebakkee og sti. Frå venstre planleggar Tanja Rafteseth, Kjetil Håve (idrettskretsen), Anne Berit Støyva Emblem (friluftsrådet), Petter Jenset og Hans-Roger Tømmervold (begge frå fylket). Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  Torsdag 18. november kom ein skikkeleg i gang med arbeidet med å lage ein ny plan som omhandlar idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Mykje har endra seg sidan førre plan var ført i...
 • 26.11.2021 Akive born Ver med å skape moglegheit- søk tilskot
  Herøy kommune er med på tilskotsordninga «Tilskot til inkludering av barn og unge» for 2022. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar å søkje om tilskot.
 • 26.11.2021 Tieto Education skiftar namn til Edlevo
  Appen som føresette nyttar for kommunikasjon mot skule og barnehage endrar namn frå TietoEdu til Edlevo. Ny oppdatering vert tilgjengelig i løpet av veke 50, men det nye namnet vil kunne...