marin forsøpling.jpg

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

24.02.2017

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten? Miljødirektoratet si tilskotsordning for opprydding er i år på 35 millionar kroner.

Herøy kulturhus og idrettshall

Byggearbeid ved Herøy kulturhus og idrettshall

24.02.2017

Eigedomsavdelinga skal i 2017 gjennomføre ei rekke bygningsmessige tiltak ved Herøy kulturhus og idrettshall. Dette får konsekvensar for både faste brukarar av bygget og planlagte arrangement i og ved bygget.

folkehelseprofil.jpg

Herøy sin folkehelseprofil 2017

22.02.2017

Korleis er folkehelsa i Herøy sett opp mot landsgjennomsnittet? Folkehelseinstituttet gjorde folkehelseprofilane for kommunane tilgjengelege 14.februar.

det_gode_liv_plakat_trykk.jpg

Inviterer til temakveld om livskvalitet i den siste fasen av livet

22.02.2017

Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda arrangerer tysdag 28.februar gratis temakveld som er open for alle.

220px-Norsk_stemmeurne.jpg

Rådgjevande folkerøysting måndag 27.02.17

22.02.2017

Rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing Herøy og Sande

Login for redigering