Startlån

Ikkje rom for meir startlån i 2017

20.10.2017

Herøy kommune sine startlånmidlar for 2017 er disponert. Det vil såleis ikkje vere mogleg å innvilge fleire startlån i 2017.

Igesundhetta.jpg

Innlevering av 10 på topp

18.10.2017

Då er 10 på topp for 2017-sesongen snart over.

Moltu skule.JPG

Sprang for barn i andre land

17.10.2017

Elevar på Moltu skule sprang for barn i andre land. Sjølv om det både bles, regnar og er kaldt, stoppa det dei ikkje i delta på skuleløp til inntekt for TV-aksjonen.

hand.jpg

Arrangerer brukarkurs i bu- og habiliteringsavdelinga

17.10.2017

Det vert arrangert kurs for brukarar i bu- og habiliteringsavdelinga måndag 23. oktober og tysdag 24.oktober.

Tomt Leine.jpg

Trekning av tomt på Leine

17.10.2017

Herøy kommune har hatt ei ledig tomt på Leine for sal.

Login for redigering