Klatreparken ruvar i terrenget.jpg

 - Tilgjengeleg for alle

24.05.2018

Når klatreparken er ferdig utpå hausten vil parken også vere tilgjengeleg og ha tilbod for dei med nedsett funksjonsevne. Janne Endresen er talsperson frå Råd For Funksjonshemma (RFF) i planleggingsarbeidet.

Ungdom med mot2.jpg

Unge MOTivatorar

24.05.2018

Ungdom med MOT er ein gjeng utvalde 9. klassingar som jobbar med å gjere det lettare for andre ungdomar å ta eigne val.

DSC02502.JPG

Herøy med lågast inntekt i Noreg

22.05.2018

Herøy kommune i Møre og Romsdal har i følgje kommuneøkonomiproposisjonen dei lågaste korrigerte frie inntektene i 2017 i heile Norge.

Bilde av forslagskassa2.jpg

Kom med forslag til politikarane

16.05.2018

Har du eit forslag til politikarane? Det er no lagt til rette for elektronisk innsending.

2018-05-16 07.13.34red.jpg

Nye fartshumpar i kommunen

16.05.2018

No har kommunen etablert fartshumpar forbi skulen på Nerlandsøy. På fylkesveg er det også krav om skilting, så her er sett opp varselsskilt i begge retningar.

Login for redigering