Aktuelt

  • 15.11.2019 Redusert bemanning og telefontid på utviklingsavdelinga
    Grunna redusert bemanning har vi sett oss nøydde til å innføre telefontid for Utviklingsavdelinga. Dette gjeld for fagområda landmåling og byggesak.
  • 15.11.2019 Vi inviterer til folkemøte!
    Vi ynskjer di meining for å få ei god utvikling i Herøy kommune, og inviterer til folkemøte onsdag 20. november i kommunestyresalen på Rådhuset.
  • 14.11.2019 Dette er dei tilsette i avdeling for tenestekoordinering. Dette er avdeling for tenestekoordinering
    Avdeling for tenestekoordinering er ei av fire avdelingar i sektor helse og omsorg. Avdelinga fungerer som staben til kommunalsjefen, og har åtte tilsette. Du finn oss på Herøy helse- og...