Aktuelt

 • 16.04.2021 Frå venstre: Elsebe Rindalsholt, Siv Jensen og Gry Dragsund-Vike. Heimetenesta skal registrere tidsbruken
  Heimetenesta i indre og ytre skal starte dokumentasjon av heimebesøk. Føremålet er auka kvalitet i tenestetilbodet ved å få betre kontroll på besøkstida.
 • 16.04.2021 Frå venstre: Rose-Marie Kvalsund (bu og habilitering), Renathe Rossi-Kaldhol (kommunalsjef helse og omsorg), Siv Jensen (pleie og omsorg) og Runa Bakke (barn, familie og helse) som håpar at det er nokon som har lyst til å vere med i brukarutvala for å påverke framtidas helse- og omsorgstenester. Vil du påverke framtidas helse- og omsorgstenester?
  Har du lyst til å påverke helse- og omsorgstenestene i kommunen? Då vil vi gjerne at du melder di interesse.
 • 15.04.2021 Frå venstre: Brannsjef, Tore Langvatn, saman med leiar ved eigedomsavdelinga, Robert Myklebust. Flyttar inn i den nye brannstasjonen
  - Dette er stas. Det er veldig godt å vere i mål no, seier brannsjef Tore Langvatn. Denne veka er det fleire som er på flyttefot, men først av alt har beredskapen til Herøy brann og...
 • 15.04.2021 Set ned ekspertutval
  Regjeringa vil ta den endelege avgjerda om bruk av covid-19-vaksinane fra AstraZeneca og Janssen. Det blir sett ned eit ekspertutval med medlemar frå inn- og utland som får i oppdrag å...
 • 14.04.2021 Servicetorget opnar igjen fredag
  Servicetorget opnar igjen som normalt frå fredag morgon 16. april. Dermed er vi tilbake til normale opningstider i tråd med at regjeringa lettar på dei nasjonale tiltaka.
 • 14.04.2021 Brosjyre No kan du søke plass ved Herøy kulturskule
  Herøy kulturskule har laga ny brosjyre der ein kan søke om plass for neste skuleår. Fristen for å søkje plass til ditt barn er 1.juni.