innbyggarundersøkinga.jpg

Låg deltaking i innbyggjar- undersøkinga

26.04.2017

Til no er det 286 personar som har levert innbyggjarundersøkinga. Det vil seie at berre 14,3 % av dei som har fått brev frå kommunen har levert.

Kathrine Torvik Eikenæs.jpg

Ny ergoterapeut er på plass frå 2. mai

26.04.2017

Kathrine Torvik Eikenæs frå Herøy er tilsett som ny ergoterapeut i Herøy kommune.

1.plass.jpg

Vellukka nattcup i helga!

25.04.2017

Fredag var det nattcup og det vart som tidlegare eit vellukka arrangement. Vinnarlaget vart «Erna Solbergs Stjernegalleri» som hadde desse spelarane Frå venstre: Robert Alan Moltu, Hans Slettestøl, Sander Jøsok Nilsen, Jens Winsnes, Edvard Berner Gjerde Liggande: Tobias Hauge Gjerde

Joakim Eiksund

Ny byggdriftar i eigedomsavdelinga

25.04.2017

Joakim Eiksund er tilsett som byggdriftar i eigedomsavdelinga og tok til i jobben mandag 24.04.2017.

Kvikk Herøy.jpg

Kvikk Herøy – eit nybrotsarbeid

21.04.2017

Kvikk Herøy er eit samarbeidsprosjekt mellom Teneste for Psykisk helse og Teneste for bustadsosial og rus. Det er eit lågterskeltilbod til menneske over 18 år med utfordringar i kvardagen.

Login for redigering