pinnsvin.JPG

Piggsvinhjelp

16.08.2017

Måndag denne veka vart det oppdaga to små piggsvin – ungar som låg litt hjelpelause på plenen utanfor Solheim Dagsenter. Mora var ikkje å sjå.

20170715_175931.jpg

Resultat innbyggjarundersøkinga

15.08.2017

I vår gjennomførte Herøy kommune ein innbyggjarundersøking. Resultatet er no klart og resultatet skal handsamast i formannskapet i neste veke.

2.jpeg

Klar for skulestart?

14.08.2017

Måndag 21. august er nesten 1100 barn og unge i Herøy klart for nytt skuleår. Kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy vil minne om forsiktig køyring langs alle vegar der det ferdast skuleelevar.

wordcloud kunnskapsgrunnlaget.jpg

Utkast til kunnskapsgrunnlag for Strategisk næringsplan er klart

14.08.2017

I denne saka finn du utkast til kunnskapsgrunnlag som skal danne ramma for Strategisk næringsplan for Herøy kommune.

Rå tråkking under mini-rittet.

Full barnehagedekning i Herøy

11.08.2017

Nytt barnehageår er no godt i gong , og 91 nye barn har starta eller skal starte i ein av Herøybarnehagane. Alle som har søkt om barnehageplass i Herøy , har fått tilbod om plass.

Login for redigering