EPC-oppstartsmøtet.jpg

Oppstartsmøte for EPC-prosjekt til Herøy kommune

24.05.2017

AF Energi & Miljøteknikk AS (AFEMT) som starta opp kontraktsarbeidet måndag 22. mai, som omfatta kartlegging av 34 kommunale bygg.

bilde2.jpg

Legg ut fire tomter for sal på Bergsøya

24.05.2017

Herøy kommune har fire tomter for sal til privatpersonar som ønskjer å realisere husdraumen på Bergsøya. Tomtene ligg i regulert område for einebustad i Vike/Toftedal.

Herøy kulturhus og idrettshall

Har starta rivinga ved Herøy kulturhus og idrettshall

22.05.2017

Eigedomsavdelinga har no starta riving av bygningsdelar i garderobe og kjøkken i hovudetasjen på kulturhuset. Dette er eit ledd i det førebuande arbeidet til saneringsarbeidet som skal starte 12. juni.

mrfylke.no.jpg

Har du innspel til julerutene?

19.05.2017

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer innspel til rutetilbodet på ferjene i jule- og nyttårshelga frå jula 2018.

FramFlexx 2017.JPG

Endring i FRAM Flexx-tilbodet i Herøy kommune

19.05.2017

Det vert endringar i FRAM Flexx-tilbodet i Herøy kommune frå 1. juni 2017.

Login for redigering