Aktuelt

 • 29.07.2021 Framskundar dose to for dei som har venta lengst
  Folkehelseinstituttet (FHI) framskundar dose to for dei som har venta lengst på andre dosen av covid-19-vaksinen. Dette fordi kommunane er tildelt fleire dosar enn tidlegare planlagt.
 • 28.07.2021 - Ta test for at vi skal ha kontroll
  Utbrotet i Ørsta/Volda blant ungdom viser at pandemien dessverre ikkje er over, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen. No oppmodar han alle om å teste seg ved det minste symptom for å...
 • 23.07.2021 Vaksinenytt Auke i tal på vaksinedoser
  Herøy kommune har fått melding om at vi får auka leveranse av vaksine i veke 30 og 31 (26. juli – 08.august). Vi har lagt ut 350 timar kvar vaksinedag dei to neste vekene.
 • 22.07.2021 Konsert, idrettsarrangement eller andre tilskipingar innanfor idrett, kultur og frivilligheit kan få kompensasjon på grunn av koronapandemien. Endring i tilskotsordninga
  Det er gjort endringar i ordninga for tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av Covid-19 pandemien. Det kan no søkjast på ordninga, og det er viktig at frivillige lag og...
 • 22.07.2021 Det blir testing også i romjula. Om testing, korona- og karantenesjekken
  Når du bestiller time til koronatesting, er det viktig at du opplyser om årsak til kvifor du vil teste deg.
 • 21.07.2021 Turistinformasjon i Herøy
  Velkommen til Turistinformasjonen i Herøy. Her finn du alt av attraksjonar, overnatting, spisestadar og anna praktisk informasjon. I Herøy finn du fire turistinformasjonar spredt rundt i...