reinhald leikanger skule.jpg

Dugnad på Leikanger skule

26.08.2016

Før skulestart var det dugnad på Leikanger skule.

VR-Briller - Norsk brannvernforening

Studentar får brannpensum på mobil

25.08.2016

Mange studentar har ikkje eit medviten forhold til brannsikkerheit. No skal eit nytt VR-mobilspel (virtual reality) lære studentane grunnleggande brannførebygging.

2016-08-24 09.32.03.jpg

Oppgradering av fasader på Borga

25.08.2016

Eigedomsavdelinga er i gang med oppgradering av fasader på Borga. Tiltaket er eit ledd i kommuna si satsing på bygget.

Sommarles 2016

Sommarles 2016

24.08.2016

Du kan registrere på sommales fram til 31. august

UU_4.jpg

Kartlegging av tilgjengelegheit i Herøy kommune

22.08.2016

I samband med eit nasjonalt kartleggingsprosjekt i regi av Kartverket, har Herøy kommune fått innvilga eit tilskot på kr 35 000,- til kartlegging av universell utforming i kommunen.

Login for redigering