Aktuelt

 • 20.04.2021 Graving Anbodskonkurranse graving og massetransport
  Herøy kommune har kunngjort ein konkurranse på Doffin, der vi ber om anbod på rammeavtale graving og massetransport. I tillegg til Herøy kommune, så er Herøy kyrkjelege fellesråd og Søre...
 • 20.04.2021 Den lærande leiken
  Rolleleik er morosamt og engasjerende, men også ein særs viktig komponent i borns læring.
 • 19.04.2021 Illustrasjonfoto lege. Send gjerne SMS til legesentera
  Visste du at det er mogleg å sende SMS til legesentera? Du må gjerne gjere det når du skal bestille time, fornye reseptar eller har andre beskjedar. Det er raskt og enkelt. Send til 2097.
 • 16.04.2021 Frå venstre: Elsebe Rindalsholt, Siv Jensen og Gry Dragsund-Vike. Heimetenesta skal registrere tidsbruken
  Heimetenesta i indre og ytre skal starte dokumentasjon av heimebesøk. Føremålet er auka kvalitet i tenestetilbodet ved å få betre kontroll på besøkstida.
 • 16.04.2021 Frå venstre: Rose-Marie Kvalsund (bu og habilitering), Renathe Rossi-Kaldhol (kommunalsjef helse og omsorg), Siv Jensen (pleie og omsorg) og Runa Bakke (barn, familie og helse) som håpar at det er nokon som har lyst til å vere med i brukarutvala for å påverke framtidas helse- og omsorgstenester. Vil du påverke framtidas helse- og omsorgstenester?
  Har du lyst til å påverke helse- og omsorgstenestene i kommunen? Då vil vi gjerne at du melder di interesse.
 • 15.04.2021 Frå venstre: Brannsjef, Tore Langvatn, saman med leiar ved eigedomsavdelinga, Robert Myklebust. Flyttar inn i den nye brannstasjonen
  - Dette er stas. Det er veldig godt å vere i mål no, seier brannsjef Tore Langvatn. Denne veka er det fleire som er på flyttefot, men først av alt har beredskapen til Herøy brann og...