Innsamlingsaksjon.jpg

Gjer ein innsats for andre

20.06.2018

Dette året har ei gruppe med kjekke elevar på 8. trinnet ved Ytre Herøy Ungdomsskule hatt valfaget «Innsats for andre», og no har innsatsen gjeve gode resultat.

bål2 copy.jpg

Innmelding av jonsokbål

20.06.2018

Herøy brannvern har ei ordning med innmelding og godkjenning av jonsokbål. Det vert normalt berre gjeve løyve til brenning på dei tradisjonelle bålplassane. Det vert ikkje gitt løyve til brenning nær busetnad.

Reguleringsplanar Myklebuståsen 1 og 2

Utkast til utbyggingsavtale med Myklebuståsen utbygging til offentleg ettersyn

19.06.2018

Formannskapet vedtok 12.06.2018 å leggje utkast til utbyggingsavtale vedkomande Myklebuståsen bustadfelt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta kan du lese i denne saka.

Serviceplakaten nett.jpg

Sjå filmen vår om Serviceplakaten!

18.06.2018

I Herøy kommune har vi vedteke ein Serviceplakat for tilsette og politikarane.

Risør II Herøy juni 2018-1 (2).jpg

Herøy – ein nøkkelstada for kystpilegrimar til Møre og Romsdal

15.06.2018

Måndag 18. juni stoppar den gamle redningsskøyta Risør II på Herøy gard på sin veg til Trondheim. Herøy var den fyrste viktige hamna nord for Stadt og øya ligg i Flåværleia – farleia som til alle tider har bore dei sjøfarande enten rakt i gjennom til andre mål eller til ei trygg hamn i sjølve leia.

Login for redigering