Tilsette i barnehagen

I barnehagen treffer du desse vaksne

Tilsette i barnehagen
Namn Stilling
Unni Haugland Styrar 100 %
Linn-Kristine Hoddevik Pedagogisk leiar 100%
Jorun-Karin Bjørdal Pedagogisk leiar 100%
Laila Larsen Assistent 100%