Tilsette ved Herøy Produksjon

Tilsette ved Herøy produksjon Tlf: 70 08 46 65 / 489 97 860, e-post: heroy.produksjon@heroy.kommune.no
Tilsette ved Herøy produksjon
Tilsette Stilling
Evelina Nikolaeva Dagleg leiar
Arne-Helge Storeide Miljøarbeidar / snekkar
Ann-Iren Remøy Miljøterapeut
Maria Kvalsund Warholm Miljøterapeut
Frode Haugstveit Miljøarbeidar / snekkar