Vi jobbar slik at alle på bedrifta skal halde ved like og utvikle si funksjonsevne. Dei skal ha ein normal og meiningsfull kvardag, og oppleve tryggleik, trivsel, meistring og sosial tilhørigheit.

Vi held til på Eggesbønes i Herøy kommune, og held ope alle kvardagar klokka 09:00-15:30. Velkomne! 

Er du pårørande for nokon som ynskjer å få plass ved Herøy Produksjon?