Viser til nasjonale vedtak om stenging. Barnehagar og skular/SFO er fortsatt stengt, førebels til 14.april.

Korona-pandemien påverkar også tilbodet frå seksjon rehabilitering. Situasjonen utfordrar oss til å finne løysingar med alternative metodar for å kunne utføre tenester.

Korona-pandemien og tilhøyrande smitteverntiltak påverkar også tilbodet om kvardagsrehabilitering i Herøy.

 - Vi skal sikre helsehjelp til dei som treng det. Ingen skal vere redde for å ta kontakt med legane for hjelp dersom dei har behov for det, sjølv i denne situasjonen vi har no med koronavirus, seier kommuneoverlege, Kristian Gottbliebsen.

Smittevernoverlegen har gjort vedtak 30.03.20 som du kan lese i denne saka.

84 personar har registert seg som helsepersonell i Herøy for å kunne bidra i koronasituasjonen. Dei har brei bakgrunn og kompetanse. 

 

Ved å fastsette ei lokal forskrift kan kommunen innskrenke den lovlege brenninga ved å forby brenning, eventuelt berre tillate det i enkelte område i kommunen, til bestemte tider, ved å skjerme sårbare institusjonar og så vidare.

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy vert stengd i perioden 01.04 – 13.04.20.

 

Testing skal alltid vere avtalt på førehand. Du vil få beskjed om når du skal møte og kvar du skal møte. 

 

Mange arbeidstakarar har dei siste vekene søkt om dagpengar frå NAV. Frå måndag ettermiddag 30. mars vil desse personane kunne søkje om forskot på dagpengar. Pengane kan utbetalast før påske.