Når du kjem inn i vallokale vil du møte ein valmedarbeidar. Valmedarbeidaren er der for å hjelpe deg dersom det er noko du lurer på.

 Hjortejakta startar 1. september. Det er viktig at jegerane kjenner til reglane som er knytt til jakta.

 I Herøy kommune er det to treningsgrupper for seniorar. Begge gruppene startar no opp igjen etter ferien.

 Mobilapp skal erstatte meldeboka i skulen. Dermed kan ein enklare kommunisere med skulane.

Tysdag 27. og onsdag 28. august bør du rekne ekstra god tid dersom du skal køyre over Nerlandsøybrua, Remøybrua og Rundebrua i utvalde tidsrom.

 

Oddhild Dybvik Aas er tilsett som ny styrar i Leikanger barnehage.

 Kari-Janne Ljones Kulø er tilsett som ny leiande helsesjukepleiar i Herøy kommune.

 Tore Tangen er ny rektor ved Stokksund skule.

 

Her får du oversikt over når og kva tid barnet ditt skal møte til skulestart.

 

Den nasjonale Fagfornyinga, med overordna føringar for grunnskulen, samt nye læreplanar, vert eit gjennomgåande tema når tilsette i sektor Oppvekst møtest til fagsamling 14.august.