Bli med på Ti på topp

Vakttelefonar

Vakttelefonar

Herøy kommune har fleire vakttelefonar som du finn i lista under:

Vakttelefonar

Vakttelefonar
Type vakt Telefon Kommentar
Legevakt 116 117 Legevakt
Heimetenesta ytre - vakttelefon 1 99 21 00 51
Heimetenesta ytre - vakttelefon 2 99 21 00 52
Heimetenester indre 99 21 00 53
Teknisk vakt / Hamn 99 21 00 01 Utanom ordinær arbeidstid.
Kommunale bygg-vakttelefon 46 86 51 17 Kritiske hendingar ved kommunale bygg
Barnevernsvakt 91 57 60 20
Veterinærvakt 70 01 06 54