Har du barn mellom 0 og 12 år?

Vakttelefonar

Vakttelefonar

Herøy kommune har fleire vakttelefonar som du finn i lista under:

Vakttelefonar

Vakttelefonar
Type vakt Kommentar Telefon
Legevakt Les meir om legevakta 116 117
Heimetenesta ytre - vakttelefon 1 99 21 00 51
Heimetenesta ytre - vakttelefon 2 99 21 00 52
Heimetenester indre 99 21 00 53
Teknisk vakt / Hamn Utanom ordinær arbeidstid 99 21 00 01
Kommunale bygg-vakttelefon Kritiske hendingar ved kommunale bygg 46 86 51 17
Barnevernsvakt 91 57 60 20
Veterinærvakt 70 01 06 54
SSIKT-vakttelefon Kritiske hendingar utanom ordinær arbeidstid 70 09 51 00