Kven bør få Kulturprisen eller Ungdommens kulturpris?

Påverknad og politikk