Kompetansesenter rus (KoRus) har laga eit inspirasjonshefte der det er samla nokre gode døme på korleis informasjon frå Ungdata-undersøkingar kan nyttast.

 

Herøy kommune fekk  avslag på søknad om støtte til breibandsutbygging på Runde

Du som er huseigar kan søkje om privat brøyting fram til din eigedom. Søknadsfrist er 15 november. 

 

Vi er no ferdige med to dagar med massevaksinasjon av influensavaksine. Dei som ikkje fekk høve til å få vaksine desse dagane, kan fortsatt møte opp på helsestasjonen på Eggesbønes fredagar kl 13-14 fram til jul. 

Orientering i Herøy kommunestyre 25102018 om tverrpolitisk arbeidsgruppe sitt politiske arbeid knytt til Nerlandsøybrua, Herøy vidaregåande skule og Fosnavåg hamn.

 

No er det på overtid å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Det gjeld også dei som er små, til dømes ein brønn som leverer drikkevatn til to hus.

 

Torsdag morgon stenger vi hovudinngangen på grunn av bygningsarbeid. Du kan då bruke inngangen til høgre på gateplan.

 

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

 

Neste veke startar vi med vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse. Du treng ikkje bestille time dersom du møter opp til dei nemnde tidspunkta. 

 

Tysdag 16.oktober ble verdsdagen for psykisk helse markert for alle ungdomsskulane i Herøy kommune. For tredje året på rad har skulehelsetenesta tatt initiativ til å lage eit variert program på Herøy kulturhus for å auke kunnskapen og openheita om psykisk helse.