10 på topp korta i sal frå fredag 12. april!  

På grunn av flyfotografering av Søre Sunnmøre og Herøy kommune vil det i løpet av våren verte lågtflygande fly som flyg fram og tilbake over kommunen og Sunnmøre. Dette er innsamling av flyfoto som Statens Kartverk og kommunane på Sunnmøre står bak.

 

Tysdag blei det organisert ei seksjonssamling på Kjeldsund der Unni Driveklepp frå NAV arbeidslivssenter hjalp dei tilsette med å jobbe med bedriftskulturen i den nye seksjonen.

Tekst: Thomas Teige Sporsheim

Eigedomsavdelinga har i samarbeid med Slyngstad Aamlid Arkitekter AS fått utarbeida skisseforslag til fasaderehabilitering av Herøy kulturhus og idrettshall. Vi har også fått utarbeida eit skisseforslag til oppgradering av uteområdet og ei mindre utbetring av tilkomsten til Herøy folkebibliotek. 

Mandag 8. april vart Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre lansert. Dette er ei nettløysing utvikla i samarbeid mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta, samt SSIKT.

Herøy kommune har tilsett nye leiarar ved fleire avdelingar i sektor for Oppvekst, gjeldande frå 1.august 2019. Dei erstattar nokre som vert pensjonistar og nokre som går over i andre stillingar.

Prosjektet ’Utsikten’ held fram med å gi Fosnavåg sentrum eit ansiktslyft. No har det kome på plass fire nye parkbenkar samt ei renovasjonsløysing.

To politiske møte som har stått på møtekalenderen til kommunen er avlyst.

 

Elevar og tilsette ved Bergsøy skule Borga har vore plaga med ubehageleg lukt i delar av bygget siste veka. I samråd med kommuneoverlegen er difor delar av underetasjen avstengt medan vi undersøker årsaka til lukta og gjennomfører tiltak. 

 

Planen gjeld prioritering av utbygging av kommunale avlaupsanlegg i perioden 2019-2021. I dokumenta finn du forslag til prioriteringsliste og invensteringar som skal gjerast i åra framover vedkomande avlaup.