Silja Osdal Saure startar opp som ny fastlege ved Herøy legesenter frå 3. september.

Frå 1. januar i 2020 blir det forbode å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboligar, offentlege bygg og næringsbygg.