Myrsnipa barnehage er blitt ein livsgledebarnehage, og vi skal spreie livsglede for dei eldre på Myrvåg omsorgssenter.

Kommunestyret godkjende reguleringsplan for Bergshaugen KS 9 og Nedre Sørlia bustadfelt i møte 21. februar. Her kan du sjå planane. Klagefrist er 29. mars.

Hjartestartaren er klar for nok eit år

 

Frå 1. januar i år fekk Herøy og Vanylven eit felles NAV kontor, NAV Herøy og Vanylven. Det gikk kort tid frå det blei vedtatt i dei to kommunale administrasjonane frå midten av november og fram til oppstart.

70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir.

Medarbeiderfesten for Herøy kommune blei ein stor suksess med over 200 gjestar, treretters middag, utdeling av prisar og god stemning frå start til slutt.

 

Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim

Onsdag denne veka starta det opp ein Jobbkafé i Frivillighetssentralen sine lokaler på Kulturhuset. Jobbkafeén er eit samarbeidsprosjekt mellom Herøy kommune og NAV Herøy Vanylven.

15.februar er det den internasjonale barnekreftdagen. Denne dagen er det lysmarkeringar over heile landet - også på Bergsøy skule.

Gravplassanalysen som Herøy kommune bestilte har no kome og vert no lagt ut til offentleg ettersyn

Kvar kommune har ei koordinerande eining for helse- og omsorgstenester, også Herøy kommune har denne tenesta! Her kan du få råd dersom du er usikker på kva tenestetilbod som passar deg.