I påvente av regjeringa si melding om barnehage og skule etter påske, gjekk vi ut med informasjon om at 14.april skulle vere planleggingsdag.

Når vi no veit at barnehagane skal opne 20.april og 1.-4.trinn i skule, samt SFO, skal opne 27.april gjeld dette framover:

 

Fristen for å søke SFO er 15. april for å få garantert plass. 

  

Regjeringa har i dag, sjuande april kl. 16.00,  hatt ny pressekonferanse om blant anna opning av barnehagar og skular. Herøy kommune vil etter kvart kome med informasjon om kva dette betyr i praksis for Herøy.

På grunn av korona-pandemien, utfører vi oppmålingsforretninga på ein litt annan måte enn slik som vi har gjort det inntil nyleg.

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengast av.

   

Dørene ved dei fleste offentlege kontor har vore stengde ei tid, men vi er tilgjengelege på telefon. Frå onsdag kl. 12.00  er det påskeferie og telefonane ved dei fleste kontor vil verte stengde. Dette gjeld Herøy rådhus, legesentra, helsestasjonen og administrasjonen elles.

 

Grunna fare for smittespreiing for sårbare grupper, er treningsopplegget for seniorer, Sterk og stødig, avlyst på ubestemt tid.

Medan dei ventar på å komme inn i ny brannstasjon har brannadministrasjonen i Herøy kommune flytta inn i midlertidige lokale. 

 Regjeringa har varsla at det 8.april vil bli gitt melding om eventuell opning av barnehagar og skular.

Korona-pandemien påverkar også tilbodet frå seksjon rehabilitering. Situasjonen utfordrar oss til å finne løysingar med alternative metodar for å kunne utføre tenester.