Du verda kor mykje glede vi har hatt av snøen denne veka! Vi har hatt ski- og akedag, vi har hatt utetimar og litt ekstra lange friminutt. Det har vore kaldt og friskt, vi har sett sola i fjella, vi har vore fysisk aktive og vi har fått jobba med sosial kompetanse.

 

 

Planen er klar for kven som får vaksinar neste veke. Vi held fram arbeidet med vaksinering av bebuarar ved omsorgssentera.

Herøy frivilligsentral har fått ny koordinator.

Det går føre seg utprøving av ei rekkje vaksinar mot covid-19. Noreg samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask og effektiv utvikling og godkjenning – utan at det skal gå på kostnaden av krav til dokumentasjon.

No kan du svare på brev frå Herøy kommune med eDialog, eller når du vil ta kontakt med oss på ein sikker og trygg måte sjølv om du ikkje har fått eit brev frå oss først.

 

Vi held ope på Herøy rådhus for å vere tilgjengeleg for publikum. Det er viktig for oss å førebyggje eventuell smitte. Vurder derfor om det er naudsynt med personleg oppmøte.

Kommunane får vaksineleveransar utifrå kor mange det er i risikogruppene i kommunane. Dermed får dei som er i same risikogruppe vaksine om lag på same tid i heile landet.

Dyktige tilsette i Herøy kommune gjennomførte vaksinasjon av sjukeheimsbebuarane onsdag, 6. januar. No er dei klare for neste vekes leveranse. 

Dei første vaksinedosane er komne til Herøy. Vi startar å vaksinere bebuarar ved sjukeheimane i ettermiddag, onsdag 6. januar.