Brukarrepresentantane i bu og habilitering i Herøy ønsker å invitere til ein uformell møteplass for foreldre/pårørande til barn og unge vaksne med nedsett funksjonsevne.

Elevane på 5.7.trinn er klare for nytt leseprosjekt.

Skal du søke plass i barnehage for barnet ditt eller ønsker du på endre på plassen? Merk deg søknadsfristen: 1. mars. 

No er det tid for å nominere kandidatar til dei to kulturprisane i Herøy kommune. Grip sjansen og nominer seinast 15. februar!

Ordførar Bjørn Prytz er sjukmeld til og med 6. februar i samband med krystallsjuke.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte. No kan du søke straumstøtte for oktober, november og desember 2022.

Kino, medieproduksjon, styring av lys og lyd – det er stikkorda for praksisperioden til elevane som no er i sving ved Fosnavåg konserthus.

 

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har B. Tarberg AS, på vegne av BT Utbygging AS, søkt om delvis endring av detaljreguleringsplan "Eggesbøjorda gnr. 38 bnr. 2 mfl." med mål om høgre utnytting av tomtegrunnen ved Gbnr. 38/290. Saka har vore til behandling i utvalet for samfunnsutvikling, og leggjast derfor no ut på høyring. 

 

Langt fleire herøyværingar tok influensavaksine i 2022 enn året før. Helsestasjonen gleder seg stort over oppmøtet og samarbeidet med sanitetskvinnene om å gjere massevaksineringa til ei hyggestund.

Frivillige lag og organisasjonar, fritidsklubbar og ungdomshus kan søke. Ordninga gjeld både organisert idrett, eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, for eksempel friluftsliv.