Leite fritidsområde

Herøy kommune har vedteke å legge privat planforslag for Leite Fritidsområde ut til offentleg ettersyn. Planen legg til rette for fritidsbustader og småbåthamn i Leitefjøra på Leinane.

Jobbkafegjengen f

Onsdag denne veka starta det opp ein Jobbkafé i Frivillighetssentralen sine lokaler på Kulturhuset. Jobbkafeén er eit samarbeidsprosjekt mellom Herøy kommune og NAV Herøy Vanylven.

Tenner lys for barnekreftsaka

15.februar er det den internasjonale barnekreftdagen. Denne dagen er det lysmarkeringar over heile landet - også på Bergsøy skule.

Gravplass Moltu (Foto: Arkiv)

Gravplassanalysen som Herøy kommune bestilte har no kome. Den blei presentert for grunneigarar og naboar i eit møte måndag 11. februar 2019.

tenestekoordinering

Kvar kommune har ei koordinerande eining for helse- og omsorgstenester, også Herøy kommune har denne tenesta! Her kan du få råd dersom du er usikker på kva tenestetilbod som passar deg.

komfyrvakt

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Sommarjobb

Helse og omsorg inviterer DEG til å søkje som ferievikar! Vi ser etter kokk, kjøkkenassistent, assistent i vaskeri, heimehjelp, driftsteknikar (for meir informasjon: 41644191), pleieassistent, helsefagarbeidar, hjelpepleiar, sjukepleiar, vernepleiar og andre med sosialfagleg utdanning.

 

feiar

 

No startar feiaren med tilsyn på Eggesbønes og fram til kyrkja.

Olaus-Jon

På kommunestyremøtet 31.01.2019 orienterte rådmann Olaus-Jon Kopperstad om tilsetting av ny kommunalsjef samfunnsutvikling/assisterande rådmann og arbeidsavtale med kommunalsjef stab.

DJI_0010

Ti tomer er no klare for sal. Tomtene ligg i eit flott område midt i bygda.