No er det kun tre veker til Kulturveka startar! Vi gler oss til å presentere det som har blitt eit variert program i ei heil veke med opplevingar og ulike aktivitetar ute og inne. Komande tysdag blir programmet lagt ut på nettsida vår og i avisa, med informasjon om kvart enkelt arrangement.

Legesentera i Herøy vert stengt for vanleg drift 2. og 3. juni.

Besøksstrategien er ein plan for tiltak på Runde basert på kunnskap om dei besøkande og det sårbare fuglelivet der.

Tida er her for å søkje om øvings- og treningstider i Herøy kulturhus, Herøyhallen og Einehallen for skuleåret 2022/2023.

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ruteendringsprosessen for 2023, og Herøy kommune inviterer med dette grendalag og andre til å kome med innspel til denne prosessen.

Herøy har fått ein av etappane i den landsomfattande Sykkelturen 2022, som er eit signalarrangement i Frivilligåret 2022 i regi av Norges frivilligsentraler.

Torsdag 19. mai er det premiere på AR (Augmented reality) i Havlandet. Lansering er 20. mai.

Frivillige organisasjonar kan få støtte fra IMDi til prosjekt, einskildtiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrarar og barna deira.

Запитання і відповіді для тих, хто приїхав з України.

BUA Herøy her representert ved Britt Paulsen, Theodor Kopperstad og Karoline Velsvik Sivertsen, er klare til å ta i mot dei som vil låne friluftsutstyr.