Fleire skular har i dag hatt skuleløp i samband med TV-aksjonen som er søndag. Elevane i Herøyskulen tok løpet med stort alvor og gjorde sitt beste for å bidra til innsamlingsaksjonen.

 

Viktig markering på Borga.

B. Tarberg AS har på vegne av grunneigar av gnr. 11 bnr.6 m. fl, Axel Bjørklid,  sendt inn privat planforslag for to nye bustadar, to nye fritidsbustader og to nye naust, eitt servicebygg og molo/småbåthamn i Sævikane.
Formannskapet har vedteke å legge planforslaget ut til høyring og offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10  

Gjennom heile pandemien har målet til Herøy kommune vore å informere så raskt som råd om smittetilfelle for å skape tryggleik i befolkninga. 

 

26. oktober får kommunen influensa- og pneumokokkvaksine. Det er viktig at personer i risikogruppa prioriterer å ta influensavaksinen.

Her får du oversikt over vaksinasjonsdagar for koronavaksinering i oktober og november i kyrkjekjellaren, Ytre Herøy kyrkje.

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring og omlegging av farleier i Ulsteinfjorden Herøy kommune. Dette varselet gjeld Skinnabrokleia vest for Kalvøya og Borgarøya i Bøfjorden i Herøy og Ulstein kommune. Varselet er felles for planar langs farleia for Herøy og Ulstein kommune.

I år er det lagt opp til eit klassisk rådhusløp under TV-aksjonen der inntektene går til Plan sitt arbeid mot barneekteskap.

 Beredskapsteamet mot mobbing vil varsle foreldra om ein ny app som har blitt populær mellom elevane frå 10 år og oppover i ungdomsskulen.

 
Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 05.10.2021 (F-sak 144/21), vil Herøy kommune informere om at forslag til privat planarbeid "Reguleringsendring for Eggesbøjorda Gnr. 37, Bnr. 103" har blitt godkjent.