Det er veldig fint på fjellet også no på hausten.

 Då kan det vere at dei har lasta ned appen YOLO på telefonen sin.

 

Jonny Sævik Leikanger tok til i 100 % fast stilling som prosjektleiar bygg i Eigedomsavdelinga 1. oktober.

 Influensavaksina er forseinka i år. 

 

 

 

Innbyggjarane i Møre og Romsdal fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom.

 

Katrin Kvalsund Leine er tilsett i 100% stilling som helsesjukepleiar i Herøy kommune.

  Kommunestyret har godkjent detaljreguleringsplan for Runde Panorama. Dette gjorde dei med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova, 26.09.2019.

  Kommunestyret har godkjent detaljreguleringsplan for Teigebogen. Dette gjorde dei med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova, 26.09.2019.

   Formannskapet har vedteke å legge detaljreguleringsplan for Kleivaneset ut til offentleg ettersyn. Det gjorde dei 28.08.2019, F-sak 125/19, med heimel i §12-10 i plan og bygningslova.

 

 

 

I dag, 1. oktober, lanserast vald- og overgrepslinja, som er ei hjelpelinje for dei som opplever vald eller overgrep i nære relasjonar.