Kandidatane på Utsikten jobbar godt med å få bryggen i god stand_

Bryggeområdet i Fosnavåg sentrum har den siste tida vorte spylt rein av folk i arbeidsjakker. 

Eigenberedskap

Kva gjer du om straumen skulle verte vekke i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) har i samarbeid med Oslo kommune, starta ein kampanje - "Du er en del av Norges beredskap".

Ordførar Arnulf Goksøyr gratulerar Ronny Moltumyr med 20 års-markering hjå Solheim dagsenter

 

Denne veka markerte Solheim dagsenter 20 år, og det gjorde dei med både kake, svele og besøk frå Herøy sin ordførar Arnulf Goksøyr.

pengar

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til dagleg arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Taredyrking

I Noreg har me hausta tare frå fjøra sidan før vikingtida. Men no i dag fins det nye former for å skaffe havets grønsaker – å dyrke taren, på lange tau under vassflata.

Frå brosjyre ungdata

Kompetansesenter rus (KoRus) har laga eit inspirasjonshefte der det er samla nokre gode døme på korleis informasjon frå Ungdata-undersøkingar kan nyttast.

rj45-1139366_1920

 

Herøy kommune fekk  avslag på søknad om støtte til breibandsutbygging på Runde

snø

Du som er huseigar kan søkje om privat brøyting fram til din eigedom. Søknadsfrist er 15 november. 

vaksinasjon

 

Vi er no ferdige med to dagar med massevaksinasjon av influensavaksine. Dei som ikkje fekk høve til å få vaksine desse dagane, kan fortsatt møte opp på helsestasjonen på Eggesbønes fredagar kl 13-14 fram til jul. 

Forslag til nytt plankart

 

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har Ose Ingeniørkontor AS på vegne av Alf-Sigmund Hjelmeseth søkt om endring av områdeplan for Indre Bergsøy, PlanID 201247, for gnr. 29 bnr. 32.