10. oktober er dato for verdsdagen for psykisk helse, og her finn du oversikt over korleis vi markerer dagen i Herøy. 

Ørsta kommune inviterer til føredrag med Marco Elsafadi om betydning av relasjonar for betre samhandling på tvers av offentlege instansar, frivillige lag og organisasjonar, i arbeid mot utanforskap, og førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme.

Den flotte gjengen frå inernasjonal skule.

 

Då gamalt arkiv skulle flyttast frå rådhuset til det nye arkivrommet i nybygget, stod ein flott gjeng frå kvalifiseringssenteret klar til å hjelpe.

 – Folk skal forstå oss når dei høyrer frå oss. Det gjeld både dei folkevalde og alle andre innbyggarar i kommunen – om det er politiske dokument eller brev dei les.

 

Idag har vi fått hjelp til å ordne det haustleg og fint rundt skulen.

 

Fredag kveld er det premiere på «Krigsseileren» ved Fosnavåg kino.

Landbrukskontoret har flytta til rådhuset i Fosnavåg. Dei kan du finne i 2. etasje.

Årets TV-aksjon skal gå til å førebygge og behandle sjukdomar som rammar menneskjer på tvers av landegrenser. 

Etter to år med pandemi er brannvesenet veldig glade for at dei no kan invitere små og store til open brannstasjon.

Ein stor takk til foreldregruppa i Moltu barnehage.