Heidi Vaslag Løvøy

Ringer du Herøy kommune neste veke eller stikk innom rådhuset, vil du kanskje treffe på ein ny person i avdeling service. Heidi Vaslag Løvøy startar i eit vikariat i avdelinga.

Tor Johan Stenersen(79 år) får vaksine av helsesjukepleiar Kari Mette Runde Eide

Det er sett av to dagar til vaksinering i august. Dette er tysdag 16. og tysdag 30. august. Vaksineringa skjer i Herøy kyrkje, kyrkjekjellaren.

Det ser ut til at sommarbølgja med covid-19 har gått over, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen. Men vi må forvente at det til hausten eller vinteren vil kome ny bølgje.

Helse Møre og Romsdal tilbyr mange ulike kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande og personar med ulike helseutfordringar. Det skal denne våren gjennomførast både fysiske og digitale kurs og gruppetilbod.

Fredag 29. juli er det hektisk for turist- og museumsvertane ved Herøy gard. Strålande sol legg til rette for ei fantastisk olsokfeiring ved Herøy kystmuseum.

Frå høgre: Prisvinnarane Aase Nerem Bø og Ole Arild Bø, varaordførar Bjarne Kvalsvik, Marthe Vågsholm Sævik frå Sparebanken Møre og kulturleiar Petter Ole Kopperstad.

Under kulturkvelden søndag 26. juni, som avslutta Kulturveka, var det utdeling av Herøy kommune sine to kulturprisar for 2021. Varaordførar Bjarne Kvalsvik stod for utdelinga, og i denne artikkelen tek vi med litt tekst frå grunngjevinga.

Det vert koronavaksinasjon også i sommar. For alle frå 75 år og eldre er det no tid for å ta oppfriskingsdose (dose 4). 

Ei frisk havsule. Vi skal vere merksame på sjuke fuglar, blant anna av denne arten.

Kommuneoverlegen oppmodar alle som kjem over døde eller sjuke fuglar om å ikkje ta direkte på fuglen og bruk beskyttelsesutstyr ved fjerning. Det er ein fare for at det kan vere fugleinfluensa også langs kysten her. 

Som elles i landet er også Herøy inne i ei «sommarbølgje» av nye koronatilfelle. Vi har testar til deg.

  

Fagområde for kart/oppmåling er stengt i veke 29, 30 og 31.