Skatteoppgjeret for dei fleste lønstakarar og pensjonistar, er klart 20 juni 2019.

I løpet av denne veka kjem innbyggjarundersøkinga frå Herøy kommune i postkassa di. Vi håpar du tek deg tid til å svare.

Har du planar om å brenne jonsokbål i år? Herøy brann og redning ynskjer i så fall å få beskjed frå deg på førehand!  

 

Kommunestyret har i møte 09.05.2019 vedteke Detaljregulering for Fv 20 Nerlandsøybrua.

Herøy kommune v/ anlegg- og driftsavdelinga gjennomfører tilbodskonkurranse på utbetring av Nærøykrysset.

 

Byggegjerdet er på plass ved Bergsøy skule Blåhaugen. Det betyr også at elevar, føresette, tilsette og andre besøkande til skulen må ta litt ekstra omsyn til byggearbeidet og til kvarandre! Busslomme B er no avstengt. I tillegg er uteområdet mot Lisjebøvegen avsperra, men likevel slik at elevar og andre kan kome seg inn på skuleområdet via gangtrasè ved kunstgrasbana. 

Byggearbeidet ved Einedalen skule skrid fram, i strålande vær for dei fleste! Fundamenteringsarbeidet er i full gang og vi nærmar oss neste fase: montering av dei fyrste elementa for fleirbrukshallen. Med desse bileta frå dagens synfaring ynskjer vi alle ei god helg i sola. 

 

 

Rosarussen i Myrsnipa på tur til Borgarøya med Anna Olava

Det er no tid for å søkje om å få nytte Herøyhallen til trening for hausten og våren. Dei som vil ha øvingstid på kulturhuset må også søkje.

Frå denne veka får byggesakshandsamar Frank-Robert Stenersen på utviklingsavdelinga ny telefontid: Tysdag og torsdag 09.00 – 14.00 (pause frå 12-12.30).