Velkommen til informasjonssida for prosjekt 61527 - Bergsøy skule Blåhaugen - tilbygg 2019.

På denne sida vil du finne oppdatert informasjon om prosjektet, og då særleg bildegalleri, milepælsplan og grunnleggande informasjon om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i byggefasa. 

Elever i demonstrasjon

Elevar ved Ytre Herøy ungdomsskule demonstrerte i dag for miljøet. Elevane hadde sjølve organisert demonstrasjonen. Dei som ikkje var med på demonstrasjonen hadde vanleg undervisning.

Lege

Onsdag 20.03.19 blir Myrvåg Legesenter stengt frå klokka 15.00. Dette gjeld både resepsjon og laboratoriet.

 

Mulevika

I samband med innspeling av ein reklamefilm for Biotherm er det gitt løyve til å bruke parkeringsplassen i enden av Mulevikvegen i samband med filmproduksjonen. Det er også gikk løyve til å stenge deler av vegen i samband med produksjonen.

 

Kontraktsdokument fleirbrukshall

Måndag 11. mars signerte ordføraren kontrakt med Prosjektbygg AS om bygging av fleirbrukshall ved Einedalen skule. Kontrakt  vart signert under kyndig påsyn frå elevrådet. Video frå signering av kontrakt kan du sjå nedanfor.

 

44026573_10215452804772272_1033297353924149248_n

Herøy kommune gjennomførde samordna barnehageopptak 8. mars 2019. Samordna barnehageopptak vil sei at alle styrarane og seksjonsleiar barnehage går gjennom alle søknadane og tildeler plass  der det er muleg. På denne måten sikrar ein at ein samarbeider om opptaket og sikrar likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehagar. Det vert lagt stor vekt på brukarane sine ynskjer og behov.

 

bilde einedalen

Onsdag 6. mars møttest  pedagogar i skule og barnehage for å vere i dialog om korleis få til ein god overgang frå barnehage til skule for 5-6 åringane. Samlinga var på Einedalen skule.

barn-e

 

Myrsnipa barnehage er blitt ein livsgledebarnehage, og vi skal spreie livsglede for dei eldre på Myrvåg omsorgssenter.

To godkjende planar

Kommunestyret godkjende reguleringsplan for Bergshaugen KS 9 og Nedre Sørlia bustadfelt i møte 21. februar. Her kan du sjå planane. Klagefrist er 29. mars.

Hjartestartarkurs

Hjartestartaren er klar for nok eit år