Herøy kommune og Havlandet hadde 22. september eit dialogmøte med lokalt næringsliv om Herøy kommune sin innkjøpsstrategi. Møtet vart halde i kinosalen ved Fosnavåg konserthus.

 Årets TV-Aksjon går til PLAN sitt arbeid mot barneekteskap. Dei innsamla pengane skal gå til å arbeide med å forhindre barneekteskap i fem ulike land, tre i Afrika og to i Asia.Vi har fått byggeløyve for modulbygga som skal etablerast  ved Herøy kulturhus og idrettshall. Grunnarbeidet startar allereie i morgon. Publikum må difor heretter parkere på oppmerka parkeringsplass ved hovudinngangen. Parkering på nedre plan ved Herøy kulturskule medfører ein viss risiko for å bli gjerda inne. 

Herøy kommune held fram med vaksinering måndagane. Du kan bestille time, flytte time eller møte til «drop in». Vaksinen kommunen har er Moderna til alle vaksne over 18 år. Ungdom under 18 år får Pfizer og må bestille time til vaksinasjon.

4. oktober endrar Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjende dosar koronavaksine. Tidlegare har dei ikkje godkjend kryssvaksinering med til dømes Pfizer og Moderna.

Regjeringa set i verk nye reglar for smittesporing og testing (nedjustert TISK) frå 27.09.21. Samstundes går Herøy frå to til ein testasjon, ved Herøy helsesenter.

 Herøy kommune inviterer lokalt næringsliv til informasjon/dialogmøte om kommunen sin innkjøpsstrategi.

Vi får fleire spørsmål om kombinasjonen av Pfizer- og Moderna- vaksinene. Kanskje finn du svar på det du lurer på her.

  I haustferien, 12. og 13. oktober vert det gratis Haustcamp for ungdomar i 7.- 10. trinnet i Herøy kommune.

Nytt barnehageår og haust-kafé i Bergslia barnehage.