Torill Myklebust har fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Frå før er ho spesialist i allmennmedisin. Ho er også sjømanns- og petroleumslege.

Herøy kommune startar i haust opp eit prøveprosjekt i SFO. Blir prosjektet vellukka så er håpet at ein kan få det ut til alle skulane på sikt.

 Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenopningsplanen. 

 Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar! 

FN sine berekraftsmål skal innarbeidast i samfunns- og arealplanlegginga til norske kommunar og fylker. Kort fortalt handlar det som å setje i verk verda sin felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030.

 

Å vere på tur, og vere i lag i andre omgjevnader enn klasserommet, gjer noko med oss. Både lærarar og elevar. Å gjere noko kjekt i lag, å sitje rundt eit bord og dele eit godt måltid, finne løysing på ei utfordring i lag, ta ei felles avgjersle, spele eit spel, samtale om alt og ingenting, tull og tøys, smil og glede. 

 Myrsnipa barnehage har hatt tema om kroppen min, og førstehjelp

Når alle i prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) har fått tilbod om vaksinasjon, startar vi på prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). Det skjer ifrå veke 25 (neste veke)

 

Ved Servicemottak, sentralbord og koronatelefonen vert det endra opningstid i perioden 21.06.21 – 20.08.21. Dei nye opningstidene vert i tida 10.00-14.00.

Det vert nytt TT-kort frå 1. august