Vi ser etter deg som er ein engasjert, erfaren og strategisk leiar som kan komplettere og spele ei sentral rolle i kommunen si toppleiing.

Ei svak omfordeling kan føre til at kommunar med lite smittetrykk får 3 % færre doser enn i dag. Det betyr at for kvar 100. dose vi får tilsendt per veke, får vi tre færre dosar.

 Torsdag 04.03.21 vert det ekstraordinært kommunestyremøte.

Denne veka har barnehagen hatt karneval med dans, musikk, leikar.
Ein kjekke dag for store og små. 

 

Beredskapsteamet i Herøy har fått kjennskap til at det for tida går føre seg ein farleg trend blant ungdomar i Herøy. Både gutar og jenter i ungdomsskulealder utfordrar/rusar seg ved kvelningsleikar. Slike episodar har vore filma og delt mellom ungdomar.

Måndag føremiddag vart kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen overraska og fekk overrekt Kommunikasjonsprisen for 2020 av kommunikasjonsrådgjevar, Iselin Nevstad Øvrelid.

Ferie for alle er eit gratis ferietilbod frå Røde Kors til barnefamiliar med dårleg økonomi. Kanskje er det eit tilbod du og familien din kan nytte dykk av, eller nokon du kjenner?

Herøy kommune klaga på vedtak på skrivemåten av nokre stadnamn i Herøy i to namnesaker som gjekk føre seg i 2002 og 2003. Enno står det att nokre påklaga vedtak som har stoppa opp i systemet, der Kartverket ønskjer endeleg fastsetting av skrivemåtar.

Situasjonen er nemleg slik at vaksineringa av dei over 80 år har stoppa litt opp fordi vi ikkje har fått dei Pfizer/BioNTech-vaksinane som skal til for å halde fram med å tilby dose 1. Dette gjeld for veke 8 (denne veka) og veke 9.


Frå januar 2021 har kvardagsrehabilitering i Herøy kommune vorte eit tilbod dette teamet kan tilby på fast basis.