Kommunen ønskjer no å kartlegge kor stor interessa er for nye tomter i Dragsund. Dette vert eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet.

 

 Herøy kommune signerte i dag kontrakt med K. Nordang AS om bygging av ny hovudbrannstasjon og driftsbase.

Du kan søkje om barnehageplass for barnehageåret 2020/2021 innan fristen som er 1. mars 2020.

Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre og kreftkoordinator arrangerer temakveld om rehabilitering

Barneverntenesta  har behov for besøksheimar / avlastningsheimar som kan ta på seg oppdrag ein eller fleire helgar i månaden. Ettermiddagar kan også være aktuelt. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og er ei støtte for familiar med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Behovet vil variere alt etter barn/familie og vil bli vurdert i kvar enkelt sak.

Herøy kommune har motteke beredskapsvarsel frå fylkesmannen om at det vert svært høg vasstand måndag og tysdag.

Herøy kommune har inngått avtale med Nasjonalforenigen for folkehelse om at kommunen skal verte ein meir demensvennleg samfunn. Ordføraren signerte avtalen i dag fredag 07.02.2020.

Vi ser etter ny toppleiar!

 Den politiske og administrative leiinga i Ulstein og Herøy møtest 4. februar. Organiseringa av det politiske arbeidet og av helse- og omsorgstenestene er noko av det dei skal diskutere. 

 

Dette kan vere greitt å vite om det mykje omtala Coronaviruset. Viruset har fått mykje merksemd i media etter at det vart identifisert av kinesiske myndigheiter i starten av januar.