To utanlandske arbeidarar som kom til Noreg måndag 28.09.20, busett i Herøy, testa positivt på Covid-19 (koronavirus), melder smittevernoverlegen 30.09.20 kl 22.00.

Vi ønskjer innspel frå deg om forslag til kutt i hurtigbåt- og ferjetilbodet i regionen vår.

Vi er kjempeglade for at Herøy sanitetsforeining har støtta oss med desse førstehjelpsdukkene, seier leiande helsesjukepleiar, Kari-Janne Ljones Kulø.

 

Rådhusgata vert stengd for gjennomkøyring i opp til to månader frå måndag 28.09.2020.

6.klasse med eigen podcast: Einepodden.

Plast i seg sjølv er ikkje nødvendigvis eit problem, men vår handtering av plast er i ferd med å øydelegge jordkloden.

Modellen 5E-modellen 

- Vi ser på ulike løysingar for å kunne opne venteroma ved legesentera igjen, så snart det er mogleg. Vi må likevel få på plass ei god ordning og ordne det praktiske, seier Runa Bakke som er leiar for barn, familie og helse.

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, og kommunedirektør, Trond Arne Aglen, gir her ei orientering om den pågåande pandemien knytt til Covid-19, smittevern og kva vi må ta omsyn til også i tida framover.

Helsestasjonen ser at det no er aukande pågang og spørsmål om influensavaksineringa i haust. I byrjinga av oktober vil vi komme ut med detaljert informasjon om korleis vi skal gjennomføre årets vaksinering.

Grunna oppgradering av innsynssida vår publiserer vi innkalling og møtedokument for kommunestyret her. Innsynssida vår med møteplan og postliste vil vere aktiv igjen frå og med måndag 21.09.20.