Lurer du på kvar traktoren som slår gras langs kommunevegane vert av?

Kommunedelplan for strategisk næringsutvikling i  Herøy kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i ni (9) veker. Dette vart vedteke i kommunestyret i sak 99/20, i møte 30.06.2020, i medhald av § 11-14  i plan- og bygningslova (PBL). 


Måndag 3. august 2020 startar byggearbeidet for prosjekt 61552 – Rådhusgata 7. Då startar oppføringa av eit nytt næringsbygg og parkeringshus bak rådhuset for Herøy og Sande lensmannskontor m.m.

Anlegg og drift har kunngjort ny anbodskonkurranse på vintervedlikehald/snøbrøyting for sesongen 2020/2021 og 2021/2022 med opsjon på 2 + 1 år til.

 Regnbueløva ynskjer reise på ferie den også, no når små og store i Leikanger barnehage tek sommarferie. 

Eigedomsavdelinga har fått tildelt 1,6 millionar som tiltakspakke. Midlane skal – etter vedtak i Formannskapet 30.06.2020 - brukast til følgjande:

Fagområde for oppmåling er stengt i veke 30, 31 og 32.

Søknadsfrist 5. juli!

Førstkomande tysdag 30. juni til og med fredag kveld 3. juli stenger Herøy kommune bubilparkeringa. Årsaka er at ein skal klargjere og asfaltere plassen.

For få månader sidan var det utfordrande å gjennomføre aktivitetar som mange av oss tek som ei stor sjølvfølgje. Å bake, lage middag, handle på butikken og styre litt i hagen. For Johanna Myklebust vart tilbodet kvardagsrehabilitering redninga hennar. Livskvaliteten er på veg tilbake.