Lyst til å besøke oss i Moltu barnehage for å sjå korleis vi har det?

 

Myrvåg legesenter tilbyr no timebestilling på nett. Der får du velje sjølv mellom dei ledige timane hos din fastlege. I tillegg kan du også bestille internett-timar / videokonsultasjonar med fastlegen din.  

 I veke 3 var det Hawaiifest i Bergslia barnehage.

Sidan Herøy kommune og utviklingsavdelinga no har fått på plass ein ny byggesakshandsamar, Ingvild Kalvatn, vert det ikkje lenger behov for å ha telefontid tysdagar og torsdagar.

  
Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på Detaljregulering for parkering ved Meny.

 

No er forslag til reguleringsendring for del av Bergslibakken lagt ut på høyring. 

Kommunestyret har i investeringsbudsjettet for perioda 2020-2023 avsett omlag 10 millionar til oppgradering av Bergsøy skule Borga. Eigedomsavdelinga vurderer no korleis dette midlane skal nyttast.

  

Ingvild Kalvatn kjem frå same type jobb i Volda kommune der ho har arbeidd dei siste ni åra.

 Slik ser skiltet som står ved vegen opp til den fine gapahuken vår ut etter at nokon har funne ut at det er sikkert tøft å gjere slik mot det andre har glede av.

For elevar fødde i 2014 som startar på skule hausten 2020, vert det i løpet av januar innskriving ved alle barneskulane i Herøy kommune.