Folkehelseinstituttet (FHI) framskundar dose to for dei som har venta lengst på andre dosen av covid-19-vaksinen. Dette fordi kommunane er tildelt fleire dosar enn tidlegare planlagt.

Utbrotet i Ørsta/Volda blant ungdom viser at pandemien dessverre ikkje er over, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen. No oppmodar han alle om å teste seg ved det minste symptom for å kunne avdekke smitte.

 

Herøy kommune har fått melding om at vi får auka leveranse av vaksine i veke 30 og 31 (26. juli – 08.august). Vi har lagt ut 350 timar kvar vaksinedag dei to neste vekene.

Det er gjort endringar i ordninga for tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av Covid-19 pandemien. Det kan no søkjast på ordninga, og det er viktig at frivillige lag og organisasjonar får vite om endringane.

 

Når du bestiller time til koronatesting, er det viktig at du opplyser om årsak til kvifor du vil teste deg.

Velkommen til Turistinformasjonen i Herøy. Her finn du alt av attraksjonar, overnatting, spisestadar og anna praktisk informasjon. I Herøy finn du fire turistinformasjonar spredt rundt i kommunen.

 

I vekene som kjem har vi fleire ledige timar til koronavaksinasjon. Om du ikkje har fått vaksine eller time til dose ein kan du bestille time. Du treng ikkje vere registrert tidlegare.

 

Har du planar om å delta på arrangement og innanlands- og utanlandsreiser treng du koronasertifikat.

 

Fagområde for kart/oppmåling er stengt i veke 29, 30 og 31.

  

236 personar som er tildelt time til dose 2 i veke 33(16. - 22.08.21) må dessverre få utsett sin time i tre veker til veke 36 (06. - 12.09.21).