Regjeringa har bestemt å innføre ei rekkje nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastninga på helse- og omsorgstenesta, og forseinke og avgrense spreiinga av omikron.

Her får du oversikt over vaksinasjonsdagar for koronavaksinering i desember i kyrkjekjellaren, Ytre Herøy kyrkje.

Dagens videoluke i adventskalenderen finn du her.

Oppfriskingsdose for helsepersonell og for deg frå 45 år har fått redusert intervall frå 6 månader til 5 månader.

Herøy kommune har fått tildelt sjølvtestar for covid-19 som vi no gir ut til deg som bur og oppheld deg i Herøy. 

 Det er i dag meldt om 6 nye tilfelle med positiv Covid-19-test i Herøy.

 Det er i dag meldt om 9 nye tilfelle av Covid-19 i Herøy. 6 av dei er avdekka ved gjennomføring av testopplegg ved dei tre skulane Bergsøy avdeling Blåhaugen, Møre barne- og ungdomsskule og Moltu skule, og i involverte familiar.

 I løpet av kvelden er det meldt ytterligare tre tilfelle av Covid-19 i Herøy, altså tilsaman 7 tilfelle i dag, opplyser kommuneoverlegen.

 

Det er i dag meldt fire nye positive testar for Covid19 i Herøy. Tre er born i barnehage- og grunnskulealder. Alle fire tilfella kan knytast til utbrotet som starta 15.-16.11. Det er sett i verk tiltak som isolering og testing i samsvar med regelverket.

  Denne veka har Herøy kommune hatt besøk av den nye statsforvaltaren Else-May Nordenhus og assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste.