No startar feiesesongen. Er du klar?

I parken går det stadig framover. Eit sanitærbygg er på gang og folk kan snart nytte seg av  i sentrum .

Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim

 

Det vert omkøyring på fv. 10 rundt Gursken. 

 

Det har vore vårteljing av hjort i alle 7 kommunane på ytre Søre Sunnmøre.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2019. Endringar vil gjelde frå 1.mai 2020. Om du har innspel, er det viktig at dei kjem fram no.

 

NAV Møre og Romsdal har eit spanande kurs som vert kalla ‘Digitale talent’. Det er eit årskurs i spelutvikling for arbeidssøkjarar over 19 år med interesse for data.

Gunnar Roseth var ein av finalistane til å vinne prisen "Ein stor takk!" frå KLP.

Eigedomsavdelinga har i samarbeid med Polygon AS innhenta ei ny inneklimavurdering frå Mycoteam AS etter at luktproblematikk gjorde det naudsynt å stenge av delar av Bergsøy skule Borga. Etter ein gjennomgang av rapporten med kommuneoverlegen, er det beslutta å opne opp for undervisning i dei avstengte klasseroma i underetasje 1 medan det gamle bassengområdet no vert permanent avstengt. 

De har kanskje lagt merke til at uteseksjonen i kommunen har utført arbeid med å legge stein på eit område rett overfor Thon Hotel Fosnavåg?