350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I Herøy kommune kan du besøke Fosnavåg brannstasjon på Eggesbønes. Adresse: Sjukeheimsvegen 12, 6092 Fosnavåg.

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer at alle i innbyggjarane i fylket skal kunne sei noko om korleis ein ønskjer å ha det i Møre og Romsdal i framtida.

Det vert arrangert folkemøte om klima 23. sept. frå kl.18:00 - 20:30 på Breidablik, Larsnes.

 Du kan registrere deg som tilfeldig vikar innan reinhald.

Prosjektet Jobbkafé har starta opp igjen. No nyttar dei lokala til Nyskapingsparken i Fosnavåg sentrum.

Foto og tekst: Thomas Sporsheim

 

Reguleringsplan for Budaneset fritidsbustader vart vedtatt i kommunestyret den 29. august 2019. Klagefrist er 4. oktober 2019.

Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret den 29. august 2019. Klagefristen er 4. oktober.

Det er no klart at Bjørn-Halvor Prytz (Ap) blir ny ordførar i Herøy kommune, og Bjarne Kvalsvik (Folkelista) blir varaordførar. Skifte av ordførar og vara vil skje 25. oktober 2019. Det er også avgjort kven som blir representantane dei neste fire åra i vårt kommunestyre, og du kan sjå kven det er under her:  

 Elise Waade Myklebust er tilsett som konsulent i avdeling for tenestekoordinering. Ho starta i jobben måndag.

 

 Beredskapsteamet mot mobbing i Herøy har fått varsel om at her er ein ny app som elevar og foreldre treng åtvaring mot.