Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken. 

 

Herøy brann og redning skal i november undervise elevar på 6. trinn i barneskulen om grunnleggande brannvern, og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneheld viktig bodskap for adventstida: Korleis få ei trygg og brannfri høgtid.

Bryggeområdet i Fosnavåg sentrum har den siste tida vorte spylt rein av folk i arbeidsjakker. 

Kva gjer du om straumen skulle verte vekke i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) har i samarbeid med Oslo kommune, starta ein kampanje - "Du er en del av Norges beredskap".

 

Denne veka markerte Solheim dagsenter 20 år, og det gjorde dei med både kake, svele og besøk frå Herøy sin ordførar Arnulf Goksøyr.

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til dagleg arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

I Noreg har me hausta tare frå fjøra sidan før vikingtida. Men no i dag fins det nye former for å skaffe havets grønsaker – å dyrke taren, på lange tau under vassflata.

Kompetansesenter rus (KoRus) har laga eit inspirasjonshefte der det er samla nokre gode døme på korleis informasjon frå Ungdata-undersøkingar kan nyttast.

Herøy kommune fekk avslag på søknad om støtte til breibandsutbygging på Runde.

Du som er huseigar kan søkje om privat brøyting fram til din eigedom. Søknadsfrist er 15. november.