Møt Runa Bakke som tek til i stillinga som avdelingsleiar for barn, familie og helse. Ho startar til hausten.

Destinasjon Sunnmøre & Ålesund vil gjerne at akkurat du viser fram den flotte regionen vår, og då sender vi i Herøy kommune ut ei ekstra oppfordring om å vise fram kva fantastiske Herøy har å by på.

 

 Fylkesmannen har gjeve midlar til samarbeidsprosjektet Samklang.

Bak frå venstre Kari Sissel Torvik, Gro-Anette Føystad Voldsund, Svanhild Rise, Bente Myklebust, Magni Vildalen, Karina Longva, Linda Otneim, Ingrid Nystøyl, Christian L. Vågen. Foran frå venstre Arnhild Nordaune, Jarle Stordal og Renathe Rossi-Kaldhol.

 

I februar 2019 vart det starta opp eit samarbeidsprosjekt mellom NAV Herøy og Vanylven og Frivilligsentralen i Herøy kommune, kalla Jobbkafè. Det har hatt stor suksess! F.v. Stephan Borgund, Kåre Hansen og Britt Paulsen.

 

Det er no plassert ut søppeldunk i Toftestøda. Søppeldunken står ved  reinseanlegget  ved klubben i Toftestøda.

 

 

Arbeidet med trappa ved rådhuset har tatt lenger tid enn tenkt, men ut i neste veke skal ein kunne ta seg inn hovuddøra ved å bruke rampen.

I 2015 vedtok Stortinget kunnskapsløftet for natur . Dette er ei kartlegging og ei langsiktig nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. No vert denne kartlegginga også gjort i Herøy.

Herøy kommune har i 2019 fått den beste plasseringa på kommunebarometeret sidan den første gong var lansert i 2010, og vi er på 70. plass av landets 422 kommunar og på 5. plass i fylket.

 -Frå og med 1. desember i år får vi både ny fastlege og kommunepsykolog i Herøy kommune, og det er vi veldig glade for!

Tilbodskonkurranse for ny hovudbrannstasjon og driftsbase er no kunngjort på Doffin. Dermed er eit krevjande og etterlengta prosjekt kunngjort for leverandørmarknaden med håp om at vi no kan kome oss vidare med eit prosjekt som er viktig å få på plass.