Regjeringa la 7. mai 2020 fram ein plan for nedbygging av korontatiltaka. Her er oversikt over datoar og tiltak.

 

Ønskjer du å bidra til utvikling av det kommunale fosterheimsarbeidet i Møre og Romsdal?

   

Det har aldri vore registrert fleire hjort under vårteljinga i Herøy. Snitt i år var 132 dyr.

Fosnavåg kino opnar opp med tilpassa framsyningar frå fredag 8. mai.

Ein opnar no for besøk til bebuarar ved sjukeheimane frå i dag, onsdag 6. mai, kl. 12, men då under fastsette reglar.

Regjeringa har fastsett reglar for samlingar inntil 50 personar gjeldande frå 07.05.20.

Herøy rådhus har hatt ope for publikum frå  i dag tysdag 5. mai.

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

Frå og med 7. mai vil det verte opna for arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar, med ansvarleg arrangør. Føresetnaden er at dei nye smittevernreglane på éin meters avstand mellom menneske vert overhaldne.