På same måte som alle andre skular, er Herøy kulturskule i ein situasjon der elevane no får fjernundervisning. Dette blir gjort på fleire måtar, og den enkelte lærar kommuniserer direkte med sine elevar og eventuelt  føresette om dette.

 Grunna førebyggande tiltak for å unngå spreiing av smitte, er publikumsmottak i NAV Herøy og Vanylven stengt.

Eigedom​​​savdelinga har kunngjort tilbodskonkurranse på DOFFIN for nytt modulbygg ved Nerlandsøy skule. No ventar vi i spenning på leverandørmarknaden. 

Politiet på Søre Sunnmøre har sendt oss denne oppmodinga til alle foreldre og føresette.

Myrvåg legesenter er no klarert og desinfisert. Dermed er legesenteret klart til opning tysdag.

Herøy kommune nyttar systemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarane. Vi varslar når det oppstår ein situasjon som  krev at du får rask informasjon. Systemet varslar via SMS-melding til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon, og via e-post.

 

No står vi føre to særs uvanlege veker i norsk skule. Elevane er midt i skuleåret og har både rett og plikt til deltaking i opplæring, men skulane våre er vedtekne stengde av omsyn til alle innbyggjarar sitt liv og helse. I denne situasjonen vert samarbeidet med heimane rundt elevane si opplæring endå viktigare enn elles.

 Formannskapsmøtet er avlyst i dag tysdag 16. mars.

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av ei rekkje verksemder for å stoppe spreiing av koronaviruset (covid-19). Vedtaket gjeld frå kl 00.00 måndag 16. mars 2020.

Alle tilsette er å treffe på sine vanlege telefonnummer. Tenesta vil halde kontakt med dei som har vedtak på teneste etter inngåtte avtalar via telefon i tida framover.