Herøy produksjon vart kåra til årets kommunikatør 2019 under medarbeiderfesten til Herøy kommune førre fredag.

Janne Slettevold jobbar som miljøarbeidar på Toftetunet og Myklebusttunet fekk årets servicepris.

 Lurer du på kvifor du har motteke eFaktura utan at du har bestilt, finn du svaret her!  

Sosialøkonom Knut Vareide var på besøk i Herøy kommune for å snakke med kommunalt tilsette om korleis ein kan auke attraktiviteten og tillit i kommunen.

Lag og organisasjonar kan søkje fylkeskommunen om støtte til trafikktryggingstiltak inntil 30 000 kr innan 1. mars og 1. september.

Gruppa "Innsats for andre" inviterte alle på 8. trinn til lunsj med quiz i 3. timen, torsdag før vinterferien.

Kommunen ønskjer no å kartlegge kor stor interessa er for nye tomter i Dragsund. Dette vert eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet.

 

 Herøy kommune signerte i dag kontrakt med K. Nordang AS om bygging av ny hovudbrannstasjon og driftsbase.

Du kan søkje om barnehageplass for barnehageåret 2020/2021 innan fristen som er 1. mars 2020.

Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre og kreftkoordinator arrangerer temakveld om rehabilitering