Vi ser at ein ny app, Tellonym, gjev seg ut for å ha den hensikt å «hjelpe ungdommane våre til å finne ut folk si ærlege meining om dei» er tilgjengeleg.  I appskildringa heiter det at appen er det «mest ærlege staden på internett» der du kan oppdaga kva tankar vener har om deg og stille og svare på anonyme spørsmål som du aldri har turt før. 

 

Arbeidet med å rive Herøy omsorgssenter - gul avdeling - er i full gang. Det innleiande manuelle rivingsarbeidet nærmar seg no slutten. Denne veka kom gravemaskina på plass. Arbeidet er planlagt ferdigstilt innan utgangen av 2018.

Helse og omsorg arrangerte to like fagdagar sist veke, der over to hundre tilsette var med.

Prosjektering og utvikling av Solparken er ferdigstilt av Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS. Prosjekteringsfasen har vore omfattande og tidkrevjande, men
ein sit igjen med eit produkt som er grundig gjennomarbeidd.

Brannmannskap frå Herøy, Ørsta, Stranda og Ålesund via Sunnmøre IUA skal til Vågå for å legge ut lenser. Oppdraget kjem frå Interkommunalt utval mot akutt forureining i innlandet.

 

Den 9. oktober reiste ei tverrpolitisk arbeidsgruppe til Molde for å diskutere prosjektet som vedkjem kryssing til Nerlandsøya. Ann Kathrin Storøy (personleg vara for Arnulf Goksøyr), Svein Gjelseth, Solveig Båtsvik representerte Herøy kommune og  Jon Aasen, Arild Fuglseth, Kristin Sørheim, Per Ove Nydal møtte frå MR fylke.

 

Beskytt deg sjølv og dei rundt deg!

-Dette er oppmodinga frå kommuneoverlege Toril Myklebust og leiande helsesøster Elisabeth Strand Slettestøl.

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

Natteravnane i Herøy treng fleire frivillige, bli med å gå ein kveld du også!

 

Når Pelagisk Forening skulle vise politikarane kor viktig det er med mange aktørar i fiskerinæringa og kor store ringverknader det får, så valde dei Herøy som eksempel.