Alle barnehagane, både kommunale og private, opnar måndag 20. april. 

 I perioden 20. - 24. april kan Herøy kommune gi omsorgstilbod for barn som er inntil 12 år gamle. 

Regjeringa har avgjort at foreldre som får omsorgstilbod i barnehage eller SFO frå og med 14. april, skal betale for dette.

Appen Smittestopp er no tilgjengeleg for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store.

 Biblioteket er inn til vidare stengt for å minske risikoen for spreiing av kononaviruset. 

 

Myndighetene og friluftslivsorganisasjonane har laga ein oversikt over kva råd som ein bør følgje om ein skal gå tur no i korona-tida.

Fristen for å søke SFO er 15. april for å få garantert plass. 

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengast av.

Medan dei ventar på å komme inn i ny brannstasjon har brannadministrasjonen i Herøy kommune flytta inn i midlertidige lokale. 

Korona-pandemien og tilhøyrande smitteverntiltak påverkar også tilbodet om kvardagsrehabilitering i Herøy.