Myndighetene og friluftslivsorganisasjonane har laga ein oversikt over kva råd som ein bør følgje om ein skal gå tur no i korona-tida.

Fristen for å søke SFO er 15. april for å få garantert plass. 

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengast av.

Medan dei ventar på å komme inn i ny brannstasjon har brannadministrasjonen i Herøy kommune flytta inn i midlertidige lokale. 

Korona-pandemien og tilhøyrande smitteverntiltak påverkar også tilbodet om kvardagsrehabilitering i Herøy.

 - Vi skal sikre helsehjelp til dei som treng det. Ingen skal vere redde for å ta kontakt med legane for hjelp dersom dei har behov for det, sjølv i denne situasjonen vi har no med koronavirus, seier kommuneoverlege, Kristian Gottbliebsen.

Smittevernoverlegen har gjort vedtak 30.03.20 som du kan lese i denne saka.

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy vert stengd i perioden 01.04 – 13.04.20.

I staden for å bruke tid og ressursar på skriftleg eksamen denne våren, har regjeringa bestemt at skulane skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

Innkalling og saksdokument for formannskapet 25.03.20 ligg i lenkje under. Handsaming av sak: «Prosjekt 61552 - Herøy rådhus - tilbygg 2020 - oppfinansiering etter tilbodskonkurranse» vert gjort skriftleg jfr. kommunelova § 11-8. Sjå 1. side på innkalling