Den 9. oktober reiste ei tverrpolitisk arbeidsgruppe til Molde for å diskutere prosjektet som vedkjem kryssing til Nerlandsøya. Ann Kathrin Storøy (personleg vara for Arnulf Goksøyr), Svein Gjelseth, Solveig Båtsvik representerte Herøy kommune og  Jon Aasen, Arild Fuglseth, Kristin Sørheim, Per Ove Nydal møtte frå MR fylke.

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

Natteravnane i Herøy treng fleire frivillige, bli med å gå ein kveld du også!

 

Når Pelagisk Forening skulle vise politikarane kor viktig det er med mange aktørar i fiskerinæringa og kor store ringverknader det får, så valde dei Herøy som eksempel.

Myrvåg omsorgsenter er i gang med eit pilotprosjekt der dei nyttar eRom (elektronisk pasientrom på nettbrett). 

 

No når mørket brått kjem tidlegare og tidlegare på kveld, og det snart er mørkt når skuleungar går til skulen er det viktig å melde inn feil på veglysa.

Nemnd for vilt, fiske og friluft oppmoda Herøy kommune om å kjøpe inn bandtvangskilt for opphenging. Skilta er no på plass.

Silja Osdal Saure startar opp som ny fastlege ved Herøy legesenter frå 3. september.

Frå 1. januar i 2020 blir det forbode å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboligar, offentlege bygg og næringsbygg.