Bli med på Ti på topp

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Kommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan ha utdatert informasjon.

Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 

Rådet er eitt av tre ulike råd i Herøy som skal sikre at vi når alle målgruppene i samfunnet vårt med politisk handsaming. Det er viktig for å ta i vare dei særinteressane som 

Rådet får sjølv leggje fram saker og har møte- og talerett i kommunestyret i dei sakene som omhandlar det rådet jobbar for.

Kven er medlemmer av rådet?

Det finn du oversikt over her.

Leiar for rådet er Eilen Reinaas. Kontaktinformasjon finn du i lenkja over. 

Har du ei sak til rådet?

Send inn dine forslag her.

Her ser du kva rådet jobbar med: