Mandag 8. april vart Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre lansert. Dette er ei nettløysing utvikla i samarbeid mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta, samt SSIKT.

Herøy kommune har tilsett nye leiarar ved fleire avdelingar i sektor for Oppvekst, gjeldande frå 1.august 2019. Dei erstattar nokre som vert pensjonistar og nokre som går over i andre stillingar.

Prosjektet ’Utsikten’ held fram med å gi Fosnavåg sentrum eit ansiktslyft. No har det kome på plass fire nye parkbenkar samt ei renovasjonsløysing.

To politiske møte som har stått på møtekalenderen til kommunen er avlyst.

 

Grunna redusert bemanning vert det innført telefontid for Geodataavdelinga, frå tysdag den 23 april.

 

Elevar og tilsette ved Bergsøy skule Borga har vore plaga med ubehageleg lukt i delar av bygget siste veka. I samråd med kommuneoverlegen er difor delar av underetasjen avstengt medan vi undersøker årsaka til lukta og gjennomfører tiltak. 

 

Planen gjeld prioritering av utbygging av kommunale avlaupsanlegg i perioden 2019-2021. I dokumenta finn du forslag til prioriteringsliste og invensteringar som skal gjerast i åra framover vedkomande avlaup.

Siste nytt: Mandag 18. mars 2019 signerte Herøy kommune kontrakt med Kvadratbygg AS om bygging av to tilbygg til Bergsøy skule Blåhaugen. Dermed er det formelle utgangspunktet på plass for eit prosjekt som har vore etterlyst i lengre tid. På denne sida vil du finne oppdatert informasjon om prosjektet, og då særleg bildegalleri, milepælsplan og grunnleggande informasjon om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i byggefasa. 

Bergsøy skule, avd. Borga var i dag innom rådhuset med appell der fokus var redd miljøet! Ein godt førebudd gjeng som også framover vil arbeide med miljøsaka.

Utviklinklingsavdelinga i Herøy kommune har svært stor arbeidsmengd. Heile åtte reguleringssaker blei presenterte av avdelinga på formannskapsmøte 12.03.

 Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim