Måndag 3. august har Trond Arne Aglen sin første dag som kommunedirektør i Herøy kommune, men startar formelt frå 1. august.

Servicetorget har endring i opningstidene for sommaren. Dette gjeld frå måndag 22.06.20.

Helga Hatløy Hagen er tilsett som programrådgjevar i flyktningtenesta frå 1. august.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert Detaljregulering med namn Paradisbukta 38/8 lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Åse Marie Remøy startar i ny jobb som helsesjukepleiar ved Herøy helsestasjon 10. august.

Tysdag vart rektor Agnes Kirste heidra med gullklokke for over 40 års teneste i Herøy kommune.

Det er mange praktiske spørsmål som melder seg når arrangement inntil 200 personar skal gjennomførast. Det er difor laga nokre presiseringar som kan vere til nytte for arrangørar slik at godt smittevern kan ivaretakast.

 - Det viktigaste tiltaket for å ha oversikt over smittesituasjonen i Herøy er testing, seier konstituert smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen.

«Midtsommarknad Fosnavåg laurdag 20.06.20» er fellesnemninga på fleire mindre arrangement/salgstilbod i regi av Handelsforeninga i Fosnavåg sentrum.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjennomføre den årlege inspeksjonen av Nerlandsøybrua i Herøy tysdag 16. juni. Brua blir stengt i periodar på inntil 30 minutt frå klokka 19 til 01.