-Frå og med 1. desember i år får vi både ny fastlege og kommunepsykolog i Herøy kommune, og det er vi veldig glade for!

Tilbodskonkurranse for ny hovudbrannstasjon og driftsbase er no kunngjort på Doffin. Dermed er eit krevjande og etterlengta prosjekt kunngjort for leverandørmarknaden med håp om at vi no kan kome oss vidare med eit prosjekt som er viktig å få på plass.

Eigedomsavdelinga har no sendt tilbod til Politiets Fellestjeneste om leige av lokale for Herøy og Sande lensmannskontor i eit mogleg tilbygg til Herøy rådhus. Tidlegare moglegheitsstudie for rådhuskvartalet er i den samanheng vidareutvikla til skisseutkast #1.

 

 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019: Frå og med 1. juli 2019 kan du tidlegrøyste. Tidlegrøysting er for deg som ikkje har høve til å røyste i tida frå 12. august og fram til valdagen 9. september.  

 

 

I Herøy kommune kan du søke om opplevingskort for born og unge. Opplevingskortet vert tildelt i form av årskort, billettar eller gåvekort til billettar,

 

 

I samarbeid med Brekkegarden i Gjerdsvika inviterer NAV Herøy og Vanylven til gratis Naturskole for barn i aldersgruppa 6-12 år og 13-19 år.  

 

 

Ny forskrift om fartsgrense i sjø har tredd i kraft.

 Kulturdepartementet har avviklar ordninga med idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av spelemidelsøknader.

 ​​​​​Fredag 21. juni  klokka 12 blir utbetringa av Skarabakken offisielt opna av leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristin Sørheim.

 

 

Rune Paulsen held fram som rektor for Herøy kulturskule.