Orientering i Herøy kommunestyre 25102018 om tverrpolitisk arbeidsgruppe sitt politiske arbeid knytt til Nerlandsøybrua, Herøy vidaregåande skule og Fosnavåg hamn.

 

No er det på overtid å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Det gjeld også dei som er små, til dømes ein brønn som leverer drikkevatn til to hus.

 

Tysdag 16.oktober ble verdsdagen for psykisk helse markert for alle ungdomsskulane i Herøy kommune. For tredje året på rad har skulehelsetenesta tatt initiativ til å lage eit variert program på Herøy kulturhus for å auke kunnskapen og openheita om psykisk helse.

 

 

Hausten er komen, og Bergslia barnehage har sendt oss ei helsing.  

Vi ser at ein ny app, Tellonym, gjev seg ut for å ha den hensikt å «hjelpe ungdommane våre til å finne ut folk si ærlege meining om dei» er tilgjengeleg.  I appskildringa heiter det at appen er det «mest ærlege staden på internett» der du kan oppdaga kva tankar vener har om deg og stille og svare på anonyme spørsmål som du aldri har turt før. 

 

Arbeidet med å rive Herøy omsorgssenter - gul avdeling - er i full gang. Det innleiande manuelle rivingsarbeidet nærmar seg no slutten. Denne veka kom gravemaskina på plass. Arbeidet er planlagt ferdigstilt innan utgangen av 2018.

Helse og omsorg arrangerte to like fagdagar sist veke, der over to hundre tilsette var med.

Prosjektering og utvikling av Solparken er ferdigstilt av Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS. Prosjekteringsfasen har vore omfattande og tidkrevjande, men
ein sit igjen med eit produkt som er grundig gjennomarbeidd.

Brannmannskap frå Herøy, Ørsta, Stranda og Ålesund via Sunnmøre IUA skal til Vågå for å legge ut lenser. Oppdraget kjem frå Interkommunalt utval mot akutt forureining i innlandet.

 

Den 9. oktober reiste ei tverrpolitisk arbeidsgruppe til Molde for å diskutere prosjektet som vedkjem kryssing til Nerlandsøya. Ann Kathrin Storøy (personleg vara for Arnulf Goksøyr), Svein Gjelseth, Solveig Båtsvik representerte Herøy kommune og  Jon Aasen, Arild Fuglseth, Kristin Sørheim, Per Ove Nydal møtte frå MR fylke.