Fosnavåg kino opnar opp med tilpassa framsyningar frå fredag 8. mai.

Regjeringa har fastsett reglar for samlingar inntil 50 personar gjeldande frå 07.05.20.

Herøy rådhus har hatt ope for publikum frå  i dag tysdag 5. mai.

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga ein mal som bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å utarbeide eigne smittevernrettleiarar eller bransjestandarar tilpassa sin aktivitet.

Frå og med 7. mai vil det verte opna for arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar, med ansvarleg arrangør. Føresetnaden er at dei nye smittevernreglane på éin meters avstand mellom menneske vert overhaldne.

Helsestasjonen opnar no opp igjen for alle konsultasjonar. Vi har fokus på gode rutinar for smittevern:

 Trond Arne Aglen (49) er av kommunestyret 30.04.2020 tilsett som ny kommunedirektør i Herøy kommune.

Vi følgjer dei nasjonale reglane for bruk av idrettsanlegg og leikeområde.

Frode Huru er tilsett som ny rektor ved Bergsøy skule, avdeling Blåhaugen. Han startar i jobben 1. august.