I perioden 20. - 24. april kan Herøy kommune gi omsorgstilbod for barn som er inntil 12 år gamle. 

Appen Smittestopp er no tilgjengeleg for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store.

 

Myndighetene og friluftslivsorganisasjonane har laga ein oversikt over kva råd som ein bør følgje om ein skal gå tur no i korona-tida.

Fristen for å søke SFO er 15. april for å få garantert plass. 

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengast av.

Medan dei ventar på å komme inn i ny brannstasjon har brannadministrasjonen i Herøy kommune flytta inn i midlertidige lokale. 

Smittevernoverlegen har gjort vedtak 30.03.20 som du kan lese i denne saka.

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy vert stengd i perioden 01.04 – 13.04.20.

I staden for å bruke tid og ressursar på skriftleg eksamen denne våren, har regjeringa bestemt at skulane skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

 

Politiet sin eining for vandelskontroll og politiattestar følgjer nasjonale tiltak og vil prioritere arbeidet med politiattestar innanfor dei kritiske samfunnsfunksjonane. Politiattester innanfor helse og omsorg, barnevern og liknande vil verte prioritert.