Er du førebudd på å klare deg ei veke heime?

Eigenberedskapen din er viktig. Sjå kva du alltid bør ha i heimen din.

Bilde av utsyr ein bør ha eime som ein eigenberedskap - Klikk for stort bilete Ivar Kvaal/DSB

Myndigheitene anbefaler at flest mogleg skal kunne klare seg sjølve i ei veke om ei det skjer ei krise.

For når ei krise oppstår, må naudetatane og kommunane prioritere å hjelpe dei som ikkje klarer seg utan hjelp.

Her finn du informasjon om korleis du kan styrke eigenberedskapen din. 

Der finn du blant anna ei sjekkliste over kva du alltid bør ha i heimen.