Skal bygge på Mjølstadneset

Vi har seld ei tomt på Mjølstadneset til Teigenes AS, som skal føre opp bygg ved kaia. 

To personar på rådhustrappa - Klikk for stort bileteFrå venstre: Terje Teige og ordførar Bjørn Prytz. Tor Halvar Flacké Botnen

Kjøpskontrakten blei skriven under fredag av ordførar Bjørn Prytz og dagleg leiar Terje Teige i Teigenes AS.

Teigenes AS skal bygge kai og har førebels planar om å sette opp to bygg på tomta.

Det dreier seg om eit kontorbygg på cirka 30 x 27 meter og eit lagerbygg/verkstad på 30 x 25 meter.

Vi er glade for at det no blir bygt nytt på Mjølstadneset!