Sølvi Lillebø Remøy går over i ny rolle

Frå årsskiftet blir ho assisterande kommunedirektør i halv stilling. Stillinga er finansiert med tilskot og prosjektmidlar. 

portrett av Sølvi Lillebø Remøy - Klikk for stort bilete Iselin Nevstad Øvrelid

Fram til nyttår arbeider Remøy fullt i stillinga som kommunalsjef for kultur og oppvekst. I januar jobbar ho 50 prosent i stillinga. Frå 1. februar tar Lene Nupen over som kommunalsjef for kultur og oppvekst

Sølvi Lillebø Remøy går frå årsskiftet inn i ei ny stilling som assisterande kommunedirektør i 50 prosent. Som assisterande kommunedirektør skal ho mellom anna 

  • legge til rette for leiarutvikling og -opplæring 
  • bistå kommunalsjefane og andre leiarar 
  • ha ansvar for tverrfagleg samhandling og førebygging 
  • koordinere prosjekt 
  • fungere som kommunedirektør ved behov 

Remøy er tilsett som assisterande kommunedirektør for perioden 1. januar til 31. desember 2024.