Utbygging av Frøystadtoppen

Med heimel i plan- og bygningslova §17-4 kunngjer vi oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Herøy kommune og Frøystadtoppen byggefelt AS om regulert område på Frøystad.

Kart der utbyggingsområdet er avmerka. - Klikk for stort bileteOmrådet for utbyggingsavtale. Kartutsnitt
Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan ha utdatert informasjon.

Frøystadtoppen byggefelt AS har organisasjonsnummer 927 462 079.

Saka vil seinare verte handsama politisk.

Informasjon om arealplanen med føresegner finn du her.

Spørsmål kan sendast til postmottak@heroy.kommune.no eller Herøy kommune, pb 274, 6099 Fosnavåg.

Kart som viser detaljert  avmerka område for utbyggingsavtalen. - Klikk for stort bileteAreal merka med lilla er område for utbyggingavtalen. Kartutsnitt