Valresultata frå Herøy

Her vil du sjå korleis røystene til herøyværingane fordeler seg.

Dronebilde over Eggesbønesstraumen - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik

Klikk her for å sjå Herøy-resultata etter kvart som røystene blir talde opp og Valdirektoratet har gjort tala offentlege

Dei første, foreløpige resultata blir offentlege frå klokka 21.00 på valdagen 11. september.

Først er det resultata frå førehandsrøystinga som blir lagde ut. Seinare kjem resultata frå røystinga på valdagen. 

Dei siste resultata er ikkje venta før om kvelden 12. september. Den dagen får vi tilsendt dei aller siste førehandsrøystene frå Herøy-veljarar som har røysta i andre kommunar. 

 

Alt om valet i Herøy