Vi har inngått avtale med Fosnot AS

Fosnot kjøper næringsareal i Fosnavåg næringspark. Selskapet skal også vere med på å finansiere kaia vi skal bygge i enden av arealet.

tre menn framfor Herøy rådhus - Klikk for stort bileteFrå venstre: styreleiar Tor Frantsen i Fosnot, ordførar Bjørn Prytz, dagleg leiar Vegard Hovland i Fosnot. Tor Halvar Flacké Botnen

Partane skreiv under avtalen torsdag 21. september.

Vi skal bygge ei kai på minst 50 x 18 meter. Konsept- og plansaka for dette byggearbeidet blei handsama i kommunestyret torsdag. Her kan du lese saksdokumenta. 

Tidlegare har kommunestyret løyvd 22 millionar til kaiprosjektet.

 

Kart som viser kvar kaia skal plasserast. - Klikk for stort bileteDen blå sirkelen viser kvar kaia kjem. kartutsnitt