Er du uroa for eit barn eller ein ungdom? (BTS)

  

Herøy skal vere ein trygg og god kommune å vekse opp i. Likevel kan det oppstå utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Derfor arbeider vi med BTS – Betre Tverrfagleg Samhandling.

Denne nettstaden strukturerer og konkretiserer korleis arbeidet med å samordne tenestetilbodet på tvers av sektorane og tenesteområda er lagt opp i kommunen vår.

Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp? Her finn du kunnskap og reiskap som skal vere til hjelp.

Denne sida er nyoppretta og i stadig utvikling. Har  du tilbakemeldingar, set vi pris på at du gir oss det. Ta kontakt med  Monica Torvik Stokset.

 

Kven er du?