Jonsokbål: Torsdag er siste frist for å melde ifrå

Skulane