Skuleskyss

Skuleskyss er ei ordning du kan ha rett på når du er elev i grunnskulen i kommunen. 

Når kan du få skuleskyss

 • Du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skule. For førsteklasse er det 2 km.
 • Bur du nærmare skulen enn avstandane over, kan du ha rett på skyss dersom du:
 1. Bur langs ei strekning som i kommunen sitt reglement er omtala som særleg farleg.
 2. Er funksjonshemma
 3. Midlertidig skada eller sjuk.

Slik søker du:

 • Elevar ved grunnskulen sender søknad til skulen
 • Ved delt bustad må du legge ved stadfesting om delt bustad og folkeregistrert adresse.
 • Søknad om tilrettelagt skyss send søknad til skulen, saman med legeerklæring.

Skjema finn du på fylket sine nettsider. Husk at søknaden skal leverast til  din skule. 

Skuleskysskortet

 • Elevane får utdelt skysskort for den perioden som er innvilga. Elevane leverer inn skysskorta til skulen når perioden er over. Alle kort skal leverast inn før skuleslutt.
 • Eleven kan bruke kortet mellom heim og skule, i skulen si ordinære start- og sluttid.
 • Elevane registrerer kortet i billettmaskina hos sjåføren kvar gong dei går på bussen.
 • Det er veldig viktig å ikkje lage hol i kortet, då vil det slutte å virke.
 • Kort med teknisk feil vert erstatta utan kostnad.
 • Elevane får vere med bussen om dei har gløymt kortet om morgonen, eleven må få eit midlertidig skysskort til heimreisa med skulen.

Les meir om retten til skuleskyss i rundskriv frå Utdanningsdirektoratet her.

Meir om ordninga kan du lese i kommunen sitt reglement for ordninga. (PDF, 369 kB)

Kontakt

Brit-Synnøve Torvik
fagleiar Oppvekst
E-post
Telefon 70 08 13 86