SFO-ferietilbod

SFO si opningstid er i samsvar med skuleruta for grunnskulen. Mot ekstra betaling har SFO ved Bergsøy skule ope ca. 5 veker i skulane sine feriar.

Tilbodet gjeld i feriar:

  • frå 1. august og til skulestart
  • i haust- og vinterferien
  • frå skuleslutt og ut juni månad

Tilbodet krev minimum 6 påmelde born dagleg.

Ferietilbodet er ope for elevar frå alle krinsane. Søknaden skal leverast elektronisk.

 

Søknadsfristar:

For opphald i haustferien og vinterferien: 14 dg før.

For opphald i juni og august: 31. mai

 

SFO-feriesatsar skuleåret 20/21:

 

SFO-feriesatsar skuleåret 20/21:
Opphald Pris
Pr.veke 1 337,-
Pr.dag 320,-
Pr.time 78,-

SFO-feriesatsar skuleåret 21/22:

SFO-feriesatsar skuleåret 21/22:
Opphald Pris
Pr. veke 1377,-
Pr. dag 330,-
Pr. time 81,-

Opningstida i SFO utanom skuleruta er i tida 08:00-16.00.

 

 

Kontakt

Brit-Synnøve Torvik
fagleiar Oppvekst
E-post
Telefon 70 08 13 86