Stor skogbrannfare i området vårt

Ferdigattest

Ferdigattest

Dersom du har søkt om å få byggje noko,må du søkje om ferdigattest når arbeidet er utført. Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gitt midlertidig bruksløyve eller ferdigattest.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan ha utdatert informasjon.

Informasjon finn du også på direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Kva kan du forvente?

Etter at du har levert søknad om ferdigattest vil sakshandsamar sjå at tiltaket er gjennomført som omsøkt. Ferdigattest vert då sendt ut til deg.

Kva kostar det?

Du har levert byggesøknad, bahandling av ferdigattest er ein del av prisen i byggsøknaden.

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Skjema for å søkje om ferdigattest finn du her.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

 

Nyttige lenke

 

Plan og bygningslova