Spørjeundersøking: Kva for eit Herøy vil du bu i når du blir eldre?

Bygg, eigedom og plan