Jonsokbål: Torsdag er siste frist for å melde ifrå

Kva er Havlandet?

Kva er Havlandet?

Havlandet er eit treårig RDA-prosjekt som no er avslutta. Det har vore ein interesseorganisasjon for næringslivet for å skape vekst og utvikling. 

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan ha utdatert informasjon.

Arbeidet som er gjort gjennom prosjektet er overtatt og held fram gjennom Stiftelsen Herøy Næringsforum.

Herøy Næringsforum skal

  • synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale medium
  • delta på relevante messer, konferansar, seminar
  • synleggjere behov for arbeidskraft
  • vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet med meir
  • arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande
  • arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande
  • arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff
  • aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar
  • delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, eventuelt også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå

På nettstaden opplevhavlandet.no finn du informasjon for deg som er på besøk eller er turist i Herøy. Planlegg du eit besøk til vakre Herøy, er dette nemleg portalen for å finne ulike aktivitetar, overnatting og å få oversikt over kva Herøy har å by på av mat og drikke. 

På nettstaden havlandet-as.no finn du informasjon for næringslivet og næringsinteresserte.

 

Kontaktinformasjon til Herøy Næringsforum

Dagleg leiar: Sissel Ødegård

E-post: sissel@heroynf.no

Telefon: 41469685